buy medication online
 
XXIII Sesja Rady Miejskiej Drukuj
19.12.2008.

XXIII sesja Rady Miejskiej odbyła się w piątek w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołów z dwóch poprzednich sesji, radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z prac pomiędzy sesjami oraz wydarzeń z terenu gminy.
   
W czasie miesiąca, jaki upłynął od ostatniej sesji, przede wszystkim trwały prace nad skonstruowaniem budżetu na rok 2009, a także:

- Nastąpiło oficjalne otwarcie drogi wojewódzkiej zmodernizowanej na odcinku prowadzącym przez plac 3 Maja i ulicę Mickiewicza.
- Odebrano od wykonawcy drogę żwirową we wsi Dąbczyn.
- Złożono dwa wnioski do "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011" (tzw. “schetynówki”) - przebudowę dróg we wsiach Czaje-Bagno i Tworkowice. Niestety wnioski nie uzyskały akceptacji ze względów formalnych. Trwają rozmowy z wójtem Gminy Grodzisk w sprawie połączenia projektu drogi w Czajach-Bagnie z projektem drogi Sypnie – Czaje i ponownego, tym razem wspólnego wystąpienia o dofinansowanie.
ogłoszono przetarg na modernizację drogi we wsi Koce-Piskuły (rozstrzygnięcie 19 grudnia).
- Zakończono rozmowy w sprawie wykonania 2,5 km wodociągu do miejscowości Kosiorki-Kolonia i Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych Fare już 22 grudnia rozpocznie prace.
- Negocjowano z organizatorami wyścigu kolarskiego Tour de Pologne koszt współorganizacji Premii Lotnej w Ciechanowcu.
- Pokazano prezentację dotycząca budowy ciechanowieckiego “Orlika” na konferencjach samorządowców w Białymstoku i Warszawie.
   
We wsi Czaje-Bagno z inicjatywy pana Malinowskiego mieszkańcy własnym transportem przewieźli ok. 180 przyczep ofiarowanego za darmo żwiru i wykonali wspólnymi siłami drogę dojazdową do jednego z gospodarstw (biegnąca po prywatnym gruncie).
   
Radni przyjęli uchwały dotyczące upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu do załatwiania spraw dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, przystąpienia Gminy Ciechanowiec do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra”, zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zatwierdzili plan pracy Rady na 2009 rok .
   
Po dyskusji i wprowadzeniu zmian w planach na rok następny uchwalono budżet Gminy Ciechanowiec na rok 2009.

 XXIII Sesja Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl