buy medication online
 
Walne zebranie Forum Rozwoju Gospodarczego Drukuj
09.12.2008.

Członkowie ciechanowieckiego stowarzyszenia Forum Rozwoju Gospodarczego spotkali się w niedzielę na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Po wysłuchaniu sprawozdania z dotychczasowej działalności członkowie walnego zebrania wybrali nowe władze. W skład Zarządu weszli Piotr Zaręba, Krystyna Wińska i Tadeusz Mirkowicz a członkami Komisji Rewizyjnej Mieczysław Bachorek, Krzysztof Binaś i Marek Janiak.
   
Podsumowując poprzednie lata działalności prezes Zarządu Piotr Zaręba przypomniał, że Forum Rozwoju Gospodarczego powstało 15 lat temu jako społeczny Komitet Telefonizacji i Rozwoju Gospodarczego Gminy i Miasta Ciechanowiec by aktywnie uczestniczyć w telefonizacji gminy, wspomagać działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i współdziałać z zagranicznymi organizacjami społecznymi, samorządowymi i gospodarczymi. Komitet Telefonizacji przekształcił się w Forum Rozwoju Gospodarczego w 2001 roku.
   
W czasie tego piętnastolecia członkowie stowarzyszenia zajmowali się nie tylko telefonizacją, ale także aktywnie uczestniczyli w remoncie ciechanowieckiego szpitala czy nawiązaniu współpracy z niemieckim miastem Rosbach. W każdych wyborach samorządowych Forum wystawiało swoich kandydatów i było reprezentowane w Radzie Miasta we wszystkich kadencjach.
   
Obecnie do Forum należą 43 osoby. W czasie ostatniej kadencji odbyły się 34 posiedzenia Zarządu, organizowane były spotkania z posłami, wójtami i sołtysami z ościennych gmin. Forum nie prowadziło żadnej działalności gospodarczej.
   
Uczestnicy walnego zebrania wysłuchali burmistrza Ciechanowca Mirosława Reczko, który mówił o dotychczas podejmowanych działaniach i o planach na przyszłość. Marek Janiak przedstawił obecną sytuację szpitala w Ciechanowcu i działania podejmowane w celu jego zachowania.
   
Członkowie Forum Rozwoju Gospodarczego mają zamiar nadal aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, wspierać Radę Miejską i Burmistrza w działaniach podejmowanych dla dobra społecznego, popierać inicjatywy zmierzające do polepszenia sytuacji gospodarczej naszej gminy, oraz pragną włączyć się w prace nad budżetem, promocją i strategią rozwoju gminy.

 Walne zebranie Forum Rozwoju Gospodarczego

Walne zebranie Forum Rozwoju Gospodarczego

Walne zebranie Forum Rozwoju Gospodarczego

Walne zebranie Forum Rozwoju Gospodarczego
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl