buy medication online
 
Po "orliku" czas na "schetynówki" Drukuj
26.11.2008.

Do 21 listopada można było składać wnioski o dofinansowanie zadań związanych z przebudową, budową i remontem dróg lokalnych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011". Gmina Ciechanowiec złożyła dwa wnioski. Pierwszy na przebudowę drogi we wsi Czaje-Bagno, a drugi na przebudowę drogi we wsi Tworkowice łączący tą miejscowość z drogą powiatową Ciechanowiec – Pełch.
   
Nowy, po „orlikach”, sztandarowy program rządu uzyskał miano "schetynówek" od nazwiska wicepremiera Grzegorza Schetyny, który będzie nadzorował Wieloletni Program. To właśnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a nie Ministerstwo Infrastruktury ma dofinansować wybrane inwestycje drogowe. Na realizacje tego Programu Województwo Podlaskie ma otrzymywać od MSWiA po około 62 mln zł rocznie przez trzy kolejne lata.
   
Oceny wniosków dokona specjalna komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz policji. Wojewodowie mają czas do 22 grudnia na przesłanie listy rankingowej do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu jej zatwierdzenia.
   
To nie jedyne w tym roku wnioski jakie złożyli pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. 28 października 2008 r. zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa.
   
Spośród 139 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu, pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 61 wniosków. Do dofinansowania wybrane zostały 44 wnioski, w tym dwa z Gminy Ciechanowiec: na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Skórzec (ogólna wartość projektu: 1 572 732, 99 zł; średnia ocen 69 pkt.) oraz na przebudowę ulicy 11 Listopada wraz z parkingiem przy OSP Ciechanowiec (ogólna wartość projektu: 945 176, 03 zł; średnia ocen 67, 50 pkt.).
   
Gmina Ciechanowiec złożyła także wniosek na „Budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu” w ramach RPOWP na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI, Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Wyniki oceny merytorycznej powinny być znane w II połowie grudnia tego roku.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl