buy medication online
Sołectwo Kułaki Drukuj


Obszarem działania sołectwa jest wieś Kułaki leżąca nad lewobrzeżnym dopływem Nurca – Kukawką.

Sołtys – Sławomir Gawrysiak

Rada Sołecka – Bogusław Prokopiak
                              Grzegorz Susoł

Radny
– Dorota Niemyjska

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

MIieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 84

Historia
Kułaki – wieś zwana dawniej Kołaki. Leżąca nad rzeką Kukawką. Urbanistycznie wieś należy do ulicówek. Kiedyś dzieliła się na dwór i wieś.

W XVI wieku Kułaki były w posiadaniu rodu Kiszków herbu Dąbrowa z Ciechanowca. W 1439 r. wieś prawdopodobnie została zakupiona przez Paszkę Strumiłłę jako część wsi Winna. Od połowy XVII do połowy XVIII wieku Kułaki należały do Jabłonowskich herbu Grzymała. Jabłonowscy byli starą mazowiecką szlachtą osiadłą już od XII wieku w ziemi nurskiej w rodowym Jabłonowie. W drugiej połowie XIII wieku Kułaki stanowiły własność rodziny Przyjemskich herbu Rawicz, zaś w drugiej połowie XIX wieku wieś należała do rodziny Świderskich herbu Ślepowron. Z czasem Kułaki stanowiły własność rodziny Włodków. Po 1886 roku Kułaki należały do Aleksandra Apuchtina, który przejął je na podstawie ukazu carskiego. Majątek Kułaki posiadał wówczas ok. 36 włók, tj. ok. 615 ha. Aby spłacić zaciągnięty na kupno majątku kredyt, Apuchtin sprzedał część ziemi oraz wyciął duży obszar lasu. Aleksander Apuchtin zmarł 2 listopada 1903 r. Po jego śmierci majątek Kułaki pozostawał nadal w rękach jego rodziny (w 1915 r. właścicielką była Zinajda Jakowlewna Ejsmond, żona Michała, najprawdopodobniej wnuczka Apuchtina).

Podczas I wojny światowej, w sierpniu 1915 r. tereny te zostały zajęte przez wojska niemieckie. Władze carskie nakazały wówczas ewakuację wszystkich zamieszkałych tam Rosjan. Ejsmondowie w okresie od 1921 do 1928 roku doprowadzili majątek Kułaki do ruiny – nie uprawiali ziemi, a oddawali ją sąsiadom na tzw. trzeciak, to znaczy w dzierżawę za trzecią część zbiorów. Ziemię parcelowano i sprzedawano po kawałku okolicznym sąsiadom. Aleksander Apuchtin i jego następcy w okresie od 1895 do 1928 r. z 612 hektarowego majątku sprzedali aż 277 ha. Syn Józefa Włodka – Stanisław Włodek złożył do sądu pozew o odzyskanie Kułaków, jako majątku nieprawnie zagrabionego jego ojcu na podstawie carskiego „ukazu grudniowego”. Zażądał on odsprzedania majątku za zwrotem zapłaconej w 1895 r. przez Apuchtina sumy. Sprawa sądowa ciągnęła się aż do 1928 r. Dopiero Sąd Najwyższy orzekł zwrot majątku Kułaki prawowitemu właścicielowi. Majątek liczył już wówczas tylko 335 ha. Stary modrzewiowy, XVIII – wieczny dwór popadł w ruinę. Jedyną „pamiątką” po Apuchtinie w Kułakach był sad, w którym jabłonie sprowadzone z Rosji rodziły duże, ale kwaśne i niesmaczne jabłka. W Kułakach zostały także pozostałości podworskie czyli 2 domy, piwnica i staw.

W Kułakach znajdują się dwa krzyże i dwie kapliczki przydrożne. Obie zostały odnowione w 2000 r. Wewnątrz pierwszej kapliczki znajduje się pochodząca z przełomu XIX i XX wieku rzeźba św. Rocha wyrzeźbiona w drewnie przez ludowego rzeźbiarza Teofila Kaczyńskiego. W drugiej kapliczce znajduje się rzeźba św. Jana Nepomucena pochodząca z około XVIII wieku. Według legend rzeźba ta przypłynęła tu łódką po rzece Kukawce z nieznanych stron. Co rok przy obu kapliczkach odprawiane jest nabożeństwo „święcenia pól”.

Zachowane są zasadnicze elementy rozplanowania historycznego układu wsi.
Kułaki, wieś włościańska i folwark, powiat bielski guberni grodzieńskiej, gmina Skórzec, parafia katolicka Winna, 6 wiorst od Ciechanowca, 42 wiorsty od Bielska. Wieś ma ludność polską. Dobra, 563 dziesięcin, stanowiły własność Świderskich, od których nabył Włodek, lecz wskutek prawa z roku 1886 sprzedał Apuchtinowi, byłemu kuratorowi okręgu warszawskiego.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV cz. II z roku 1902, )

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl