buy medication online
 
XXI Sesja Rady Miejskiej Drukuj
15.10.2008.

 
Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej był tym razem bardzo krótki – po interpelacjach radnych Burmistrz Ciechanowca przedstawił sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami. W ciągu dwóch tygodni jakie minęły od poprzedniej sesji trwały prace przy budowie kompleksu boisk “Orlik 2012” (otwarcie odbędzie się 25 października), kontynuowano prace przy ogrodzeniu cmentarza żydowskiego (otwarcie 4 listopada) oraz dobiega końca modernizacja ulicy Mickiewicza (zakończenie 25 października). Prowadzone są także prace remontowe dachu byłej szkoły w Wojtkowicach Starych, a 17 października rozpocznie się budowa hali sportowej przy gimnazjum. Uprawomocniła się decyzja dotycząca drogi w Kozarzach i w najbliższym czasie zostaną tam położone płyty. Została wydana decyzja w sprawie przepustów “na Sówce”, w związku z czym zostaną one rozebrane, gdyż legalizacja kosztowałaby aż 125 tys. zł. W sprawie zagrodzenia drogi dojazdowej do pól i łąk w Radziszewie-Królach nie udało się dojść do porozumienia i sprawa zostanie skierowana do prokuratury. Burmistrz przedstawił także analizę oświadczeń majątkowych Sekretarza i Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego i osób mających uprawnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza.
   
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie na rok 2008, gdyż Urząd Marszałkowski przesunął 118 tys. zł dotacji na budowę hali sportowej z roku 2010 na rok bieżący.
   
Reszta sesji została poświęcona na omówienie sprawy Szpitala w Ciechanowcu. W związku z tym na sesji gościli przedstawiciele najwyższych władz Powiatu Wysokomazowieckiego: przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Łapiak, starosta Bogdan Zieliński i wicestarosta Leszek Gruchała. Starosta Wysokomazowiecki poprosił Radę Miejską i Burmistrza Ciechanowca o zastanowienie, przeanalizowanie sytuacji i podjęcie decyzji w sprawie przejęcia Szpitala w Ciechanowcu, gdyż w związku z planami rządu dotyczącymi przekształcenia szpitali w spółki, trwają intensywne prace nad planami rozwoju Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. W związku z tym konieczne jest podjęcie decyzji co do losów Szpitala w Ciechanowcu. Ze swej strony Starosta zadeklarował przekazanie budynku i całego wyposażenia, jeśli tylko Gmina Ciechanowiec postanowi podjąć się prowadzenia szpitala.
   
W najbliższym czasie Burmistrz zbierze informacje i przedstawi radnym możliwości prawne, finansowe i organizacyjne, a Rada Miejska podejmie decyzję w sprawie Szpitala w Ciechanowcu.

        
XXI Sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl