buy medication online
 
XX Sesja Rady Miejskiej Drukuj
29.09.2008.

Po tradycyjnym początku posiedzenia Rady Miejskiej – otwarciu, uchwaleniu porządku obrad (do którego dodano jeden punkt) i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała odpowiedź Burmistrza Ciechanowca na interpelację w sprawie sytuacji Szpitala w Ciechanowcu. Burmistrz wystąpił do Starosty Wysokomazowieckiego o uzupełnienie Rady Społecznej Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem o doktora Zdzisław Błaszkiewicza, trwają rozmowy z ewentualnym inwestorem, odbyła się rozmowa z dyrektorem Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Stanisławem Bielskim. Później odczytano rezygnację radnego Stanisława Polaka z pracy w Zespole monitorującym sprawę Szpitala w Ciechanowcu.
   
Następnym punktem obrad było sprawozdanie Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami, w którym zebrani zostali poinformowani o przyznaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dodatkowych pieniędzy na budowę zespołu boisk “Orlik 2012”, dzięki czemu koszty poniesione przez naszą gminę zmniejszyły się do 90 tys. zł; w dniu dzisiejszym zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę hali sportowej przy gimnazjum; w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu wymieniono 54 okna, a ponieważ koszt był niższy niż zakładany, jeszcze w tym roku zostanie dodatkowo wymienionych kilka okien; został rozstrzygnięty przetarg i zakupiony wóz bojowy dla OSP w Kozarzach; gdy tylko pozwala na to pogoda są prowadzone prace przy równaniu i żwirowaniu dróg gminnych w Przybyszynie, Kułakach i Nowodworach, a 1 października zostanie rozstrzygnięty przetarg dotyczący drogi w Dąbczynie. Kończy się remont w budynku komunalnym przy ul. Mickiewicza - odnowiono elewację, wyremontowano wodociąg i kanalizację, będzie rozebrana dotychczasowa toaleta, a w jej miejsce mają stanąć toalety przenośne, z których jedna będzie ogólnie dostępna. Trwają prace przy budowie ogrodzenia i symbolicznej bramy na cmentarz żydowski, znajdujący się za cmentarzem katolickim. Burmistrz przedstawił też sprawę poprawek robót na ul. Mickiewicza, przesunięcie terminu podpisania umów na dzierżawę gruntów pod turbiny wiatrowe, wyjaśnił opóźnienie w przebudowie drogi prowadzącej do posesji państwa Niedziółko. Burmistrz Ciechanowca zaprosił wszystkich na spotkanie z autorem książki "Historia Ciechanowca" jakie odbędzie się 3 października o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim.
   
Realizując kolejne punkty programu obrad przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych radnych za rok 2007 i odczytała opinię Urzędu Wojewódzkiego o oświadczeniach majątkowych Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej.
   
Rada podjęła uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok; zmian uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Ciechanowiec; utworzenia zespołów przedszkolnych w Łempicach i w Radziszewie Starym, rozpatrzenia skargi pani Moniki Mendyckiej na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu oraz wprowadzenia na wniosek parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Ciechanowiec”.
   
Na zakończenie, rozważając sprawy różne, radni postanowili wyrazić sprzeciw w sprawie lokalizacji zakładu utylizacji odpadów na terenie Gminy Klukowo w pradolinie Nurca.


XX Sesja Rady Miejskiej

XX Sesja Rady Miejskiej

XX Sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl