buy medication online
Sołectwo Nowodwory Drukuj


Obszarem działania sołectwa jest wieś Nowodwory. Wieś Nowodwory należy do parafii pw. NMP z Fatimy, diecezji łomżyńskiej. Na terenie sołectwa zlokalizowano złoża piasku i żwiru.

SołtysBogusław Jankowski

Rada Sołecka Grażyna Kujawa
                              Tadeusz Wrzesiński

Radny – Marek Karolewski

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 120

Zabytki

Stodoła, murowana 1876 r. 

Warto wiedzieć

Auto Naprawa – P. Wrzesiński,
Auto serwis – D. Komuda

Historia

Nowodwory, dwór i dobra nad rzeką Nurzec, powiat mazowiecki, gmina Klukowo, parafia Kuczyn, odległość 21 wiorst od Wysokiego Mazowieckiego, mają dwa młyny wodne i cegielnię. W 1827 roku był 1 dom, 20 mieszkańców. Dobra Nowodwory składały się w 1870 roku z rezydencji Nowodwory, folwarku Dominikowo, Adamowo, osady młynarskiej Tworkowiec  i wsi Kozarze; rozległe mórg 2704: grunta orne i ogrody  mórg 650, łąk mórg 287, pastwisk mórg 43, wody mórg 96, lasu mórg 1420, zarośli mórg 147, nieużytków mórg 36, wieczyste dzierżawy mórg 7, budynków murowanych 14, z drzewa 21; płodozmian 4 i 8-polowy; las w części urządzony. Wieś Kozarze osada 42, z gr. mórg 639 (Br. Ch.)
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom VII z roku 1886, )

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl