buy medication online
 
"Szkoła Globalna" Drukuj
29.09.2008.
Logo "Szkoła Globalna"
Zgodnie z definicją Centrum Północ-Południe Rady Europy „edukacja globalna otwiera oczy ludzi na rzeczywistość światową i budzi ich do działań na rzecz sprawiedliwości i praw człowieka dla wszystkich. Edukacja ta obejmuje edukację rozwojową, edukację na rzecz praw człowieka, edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz edukację na rzecz pokoju i zapobieganie konfliktom. Jest globalnym wymiarem edukacji obywatelskiej”. Dlatego też, tak ważne jest wrześniowe przystąpienie do Programu "Szkoła Globalna" młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu. W programie uczestniczą również uczniowie z Anglii, Austrii, Czech, Malty, Słowacji i Tajlandii.
   
Program ma na celu stworzenie aktywnej sieci szkół globalnych zaangażowanych w redukcję ubóstwa, współpracujących ze szkołami w krajach Południa. Ciechanowieccy uczniowie mają szanse poznać współzależności między krajami globalnego Południa i Północy, zapoznać się z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtować postawy sprzyjające ich rozwiązywaniu, respektujące różnorodność kulturową oraz dowiedzieć się jak ich codzienne działania i wybory wpływają na lokalną i globalna społeczność.
   
Specjalnie opracowane materiały dydaktyczne mają pomóc nauczycielom zrealizować Program i przeprowadzić w szkole edukację globalną składającą się z trzech kroków, które uczniowie muszą w pełni zrealizować:

- Pierwszy z nich to „Nauka”, podczas którego uczniowie poznają wagę spraw globalnych (kwestie zmian klimatu, sprawiedliwego handlu i praw człowieka) oraz oddziaływania poprzez własne akcje zarówno na najbliższe otoczenie, ale także na biedniejsze części świata.
- Kolejny krok to „Badanie”. W trakcie jego trwania uczniowie zgłębiają globalne współzależności oraz sprawdzają, w jakim stopniu ich szkoła przyczynia się do pomocy najbiedniejszym ludziom na świecie.
- Ostatni krokiem jest „Akcja”. Podjęcie się realizacji Akcji, w których zostaną wykorzystane Badania pobudzą do aktywności uczniów, a poprzez analizę rezultatów poznają jak ich działania wpływają na świat i ludzi w nim żyjących.
    
„Szkoła Globalna” to program, do którego może zgłosić się każda polska szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Wystarczy wejść na stronę www.szkolaglobalna.pl i zapoznać się ze szczegółami włączenia się do programu.

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl