buy medication online
Sołectwo Radziszewo-Sieńczuch Drukuj


Obszarem działania sołectwa jest wieś Radziszewo-Sieńczuch, leżąca na lewobrzeżnym dopływem Nurca - Siennicą, na terenach dawnej Puszczy Nureckiej.

SołtysMirosław Radziszewski

Rada Sołecka – Bogusława Boguszewska
                              Teresa Porzezińska

Radna
– Agata Koc

Dzielnicowy –  aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 153

Warto wiedzieć

Świetlica Wiejska – odnowiona w 2006 roku

Historia

Radziszewo
, okolica szlachecka nad bezimiennym dopływem Nurca, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w 3 okręgu polskim, gmina Skórzec, o 41 - 42 wiorsty od Bielska a  1 milę od miasteczka Ciechanowca, niegdyś w całości własność Radziszewskich, później skutkiem częstych podziałów familijnych i sprzedaży rozdrobniła się na wiele cząstek składających obecnie okolicę szlachecką. W obrębie jej znajdują się: Radziszewo Króle, Radziszewo Sobiechowo, Radziszewo Stare, Radziszewo Sieńczuch. W Radziszewie Królach zmarł dnia 3 sierpnia 1885 roku Franciszek Radziszewski, zasłużony pracownik na polu bibliografii polskiej, urodzony tamże dnia 15 grudnia 1817 roku. (J. Krz.)
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom IX z roku 1888, s. 473)

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl