buy medication online
 
RIO unieważniło uchwałę o nieudzieleniu absolutorium Drukuj
05.06.2008.

W kwietniu Rada Miejska w Ciechanowcu, w czasie posiedzenia XVI sesji, przegłosowała uchwałę o nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 8 radnych (Benedykt Bogucki, Stanisław Godlewski, Andrzej Koc, Marian Leszczyński, Mirosław Kierski, Stanisław Polak, Eugeniusz Święcki, Marek Wojtkowski), przeciwnych było 6 radnych (Tadeusz Czołomiej, Jan Paweł Grabowski, Marek Janiak, Dorota Koc, Bogusław Prokopiak, Monika Agata Więzowska), przy 1 wstrzymującym (Krystyna Olędzka).

Uchwały absolutoryjne podlegają nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych zgodnie z art. 171 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 86 ustawy o samorządzie gminnym, a także z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Ocena nadzorcza jest dokonywana przez kolegia regionalnych izb obrachunkowych. Po stwierdzeniu istotnego naruszenia prawa czyli takiego, które wpływa na treść uchwały, regionalna izba obrachunkowa stwierdza nieważność uchwały absolutoryjnej.

Wypełniając swoje funkcje nadzorcze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdziło nieważność uchwały nr 94/XVI/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu, z dnia 28 kwietnia 2008 roku, w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca.

RIO unieważniło uchwałę o nieudzieleniu absolutorium
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl