buy medication online
 
Zakończyła się XVII sesja Rady Miejskiej Drukuj
29.05.2008.

Po prawie dwutygodniowej przerwie zostały wznowione obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu. W porządku obrad znalazły się sprawy, których nie udało się rozpatrzyć przed przerwaniem obrad oraz projekty uchwał, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej przed wznowieniem posiedzenia.
   
Radni przegłosowali uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, bonifikat na sprzedaż lokali mieszkalnych, zmian w uchwale z 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustalili wynagrodzenie Burmistrza. Uchwalono dwa “Plany Odnowy Miejscowości “ dotyczące Radziszewa-Króli i Ciechanowca, które pozwolą starać się o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Spójności. Została także, po wniesieniu poprawek, przegłosowana uchwała w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
   
Na wniosek radnego Marka Janiaka Rada Miejska upoważniła burmistrza do podjęcia wszelkich działań potrzebnych do przejęcia przez gminę szpitala i opracowania planu restytucji.
   
Obrady sesji zakończyły się po wysłuchaniu odpowiedzi burmistrza na interpelacje radnych i rozpatrzeniu spraw różnych.

Zakończyła się XVII sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl