buy medication online
 
"Przywróćmy Pamięć" Drukuj
29.05.2008.

 
W Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu odbył się apel podsumowujący realizację projektu edukacyjnego „Przywróćmy Pamięć”.
   
W tym roku szkolnym nasze gimnazjum włączyło się w realizację programu „Przywróćmy Pamięć”, którego celem jest odkrywanie wielokulturowej historii lokalnej. W ramach projektu pod hasłem Przedeptane razem ścieżki, kroczymy śladami społeczności żydowskiej, która do czasu II wojny światowej licznie zamieszkiwała tereny naszego miasta i gminy. Poznajemy tradycję i kulturę tej społeczności, próbujemy odtworzyć historię naszej małej ojczyzny.
   
Chcielibyśmy rozpropagować naszą wiedzę wśród młodzieży gimnazjum i mieszkańców miasta, aby pamięć o tak ciekawej i barwnej, wielokulturowej historii Ciechanowca trwała, a młode pokolenie miało świadomość, że tolerancja dla ludzi innych wyznań czy kultur jest niejako wpisana w nasze korzenie.
   
W ramach projektu podjęliśmy szereg działań, które przybliżyły nam dzieje społeczności żydowskiej w Ciechanowcu. Przygotowaliśmy plansze prezentujące pożydowskie budynki w naszym mieście, odtworzyliśmy plan miasta z wyszczególnieniem ulic zamieszkiwanych przez społeczność wyznania mojżeszowego, opracowaliśmy albumy i plakaty przedstawiające różne elementy kultury i religii żydowskiej. Sięgnęliśmy do wywiadów z mieszkańcami naszej gminy, którzy znali Żydów – Polaków na co dzień. Wykonaliśmy makietę synagogi, przygotowaliśmy flagę żydowską. Na różnych lekcjach pogłębialiśmy swoją wiedzę na temat kultury i historii Żydów. Sprzątaliśmy żydowski cmentarz, którym mamy zamiar opiekować się już na stałe, a dzięki ugodzie, na mocy której przekazano naszemu miastu budynek dawnej bożnicy, będziemy mogli wspierać też prace związane z jego renowacją.
   
1 czerwca 2008 roku uczniowie naszego gimnazjum (Anna Niemyjska, Aleksandra Krawczyk i Paweł Lipski) pod opieką pani Elwiry Wyszyńskiej pojadą do Warszawy, gdzie w Synagodze Nożyków wezmą udział w prezentacji podsumowującej tegoroczną edycję programu „Przywróćmy Pamięć”.
   
Wszystkie te działania nie miałyby jednak miejsca, gdyby nie grupa chętnych uczniów i nauczycieli z naszej szkoły, którzy intensywnie pracowali nad realizacją poszczególnych zadań. Ola Krawczyk, Ania Niemyjska, Monika Krasowska, Ola Krysińska i Dominika Uszyńska to sztab główny. Po białostockim szkoleniu regionalnym, dzielnie zamieniały teorię w czyny, pod kierunkiem opiekuna koordynującego projekt, pani Joanny Radziszewskiej oraz pań Bogumiły Rusiniak i Elwiry Wyszyńskiej, współodpowiedzialnych za realizację projektu.
   
Ponadto chcielibyśmy podziękować wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy czynnie włączyli się w prace na rzecz projektu, panu Lucjanowi Budlewskiemu za możliwość wykorzystania treści zawartych w Jego pracy magisterskiej (Żydzi w Ciechanowcu w XVIII – XIX wieku) oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu za chęć współpracy z naszą szkołą i powierzenie nam opieki nad cmentarzem.
                                                   

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
w Ciechanowcu


         Więcej zdjęć...

„Przywróćmy Pamięć”
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl