buy medication online
 
XVII Sesja Rady Miejskiej Drukuj
16.05.2008.

XVII sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od ustalenia porządku obrad, w którym na wniosek Burmistrza Ciechanowca w punkcie 7 dopisano podpunkty dotyczące rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie: bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych, zmian w budżecie gminy, zmian w wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy oraz na wniosek radnego Marka Janiaka dodano punkt 8, dotyczący rozpatrzenia sprawy przejęcia Szpitala.
   
Burmistrz przedstawił sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami. W tym okresie ukonstytuowała się ostatecznie łącząca 10 gmin Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”. Burmistrz Ciechanowca został wybrany wiceprezesem tego stowarzyszenia. Na skutek intensywnego lobbingu ukończenie modernizacji nawierzchni ul. Mickiewicza w Ciechanowcu wróciło do wojewódzkich planów inwestycyjnych. Awaria na ul. Kozarskiej zaistniała po ostatnich deszczach naprawiana jest w ramach gwarancji. W sprawach dotyczących zabezpieczenia opieki zdrowotnej odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Miejskiej i burmistrza ze Społecznym Komitetem Obrony Szpitala, a Spółdzielnia Lekarska “Medyk” uruchomiła ambulatorium w dni wolne od pracy. W Tworkowicach odbyło się spotkanie w sprawie sprzedaży działki pod budowę jazu na Nurcu. W najbliższym czasie spodziewana jest wizyta w Ciechanowcu przedstawicieli firmy gazyfikacyjnej i konsorcjum, które chce zbudować “farmę wiatrową” na terenach pomiędzy Ciechanowcem a Ciechanowczykiem. Został rozstrzygnięty przetarg na remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego, natomiast z braku ofert nie doczekał się rozstrzygnięcia konkurs dla organizacji pozarządowych na rozdział żywności z Banku Żywności. Trwa akcja zbierania książek dla biblioteki szkoły w Miednikach na Litwie, obecnie jest ich już ponad 600. Ze względu na wykorzystanie już prawie całej kwoty przeznaczonej na żwirowanie dróg na terenie gminy oraz na istniejące potrzeby w tym zakresie, burmistrz zaproponował przesunięcie na ten cel pieniędzy przeznaczonych na uprzątnięcie dzikich wysypisk, jeśli wioski zainteresowane żwirowaniem pomogą uprzątnąć wysypiska.
   
Przedstawiciele biura AMiMR w Wysokiem Mazowieckiem przedstawili informację na temat dopłat i programów pomocowych prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
   
Rozpatrzenie punktu 7 porządku obrad ograniczyło się do podpunktu 1 czyli głosowania uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego. Po długotrwałej i burzliwej dyskusji radni większością głosów przegłosowali uzupełnienie uchwały o punkt zobowiązujący burmistrza do podpisania skargi i przegłosowali uchwałę, zapominając o samej skardze, z którą radni nie zostali zapoznani...
   
Po tym głosowaniu część radnych opuściła salę i obrady zostały przerwane z powodu braku quorum.

XVII Sesja Rady Miejskiej

XVII Sesja Rady Miejskiej

XVII Sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl