buy medication online
Sołectwo Tworkowice Drukuj


Obszarem działania sołectwa jest wieś Tworkowice. Sołectwo znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu i Nurca”.

Sołtys – Stefan Gromadzki 

Rada Sołecka – Jacek Szczepan Prokopiak 
                               Dariusz Szulborski 

Radny – Stanisław Szczepan Kietliński

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 183

Zabytki

Młyn wodny, murowany, lata 20-30 XX

Warto wiedzieć

Ochotnicza Straż Pożarna –Tworkowice 56

Prezes – Mirosław Boryszewski
Naczelnik – Stefan Gromadzki
Sekretarz – Lech Jurczuk
Skarbnik – Stanisław Pelinko
Gospodarz – Grzegorz Gromadzki
Kierowca – Józef Kuzebski
Kierowca – Grzegorz Gromadzki

Sklep spożywczo - przemysłowy – L. Jurczuk 

Historia

Tworkowicze
, dobra i hutor, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w 3 okręgu polskim, gmina Skórzec, o 51 wiorst od Bielska.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XII z roku 1892, s. 686)

Tworkowice, mylnie Tworkowicze (t. XII, 686), wieś i osada nad Nurcem, powiat bielski, gubernia grodzieńska, parafia Ciechanowiec, 501 dziesięcin. Gniazdo Tworkowskich.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV cz. II, s. 670)

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl