buy medication online
 
"Kraina Bobra" połączyła dziesięć gmin Drukuj
12.05.2008.

W Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem w ramach Lokalnej Grupy Działania spotkali się przedstawiciele z gmin Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie, Kulesze Kościelne, Szepietowo, Nowe Piekuty, Czyżew-Osada, Klukowo, Rudka, Brańsk i miasta Brańsk.
   
Głównym przedmiotem spotkania było wybranie członków organów założycielskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, omówienie kwestii związanych z jego funkcjonowaniem oraz prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2007-2013.
   
W trakcie spotkania wybrano Komitet Założycielski Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” i udzielono mu pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia. Podjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia oraz nadano mu nazwę „Kraina Bobra”, którą wybrali mieszkańcy gminy Ciechanowiec podczas marcowego spotkania Leadera.
   
Reprezentanci 9 gmin i miasta Brańsk wybrali członków organów założycielskich: Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Kraina Bobra” został Roch Andrzej Charyton - sekretarz Miasta Brańsk, natomiast stanowiska wiceprezesów objęli Mirosław Reczko - burmistrz Ciechanowca oraz Ryszard Grodzki – sekretarz Gminy Szepietowo.
   
W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Zgromadzenie Założycieli wybrało między innymi Zofię Krystynę Januszkiewicz-Diakowską – prezesa Stowarzyszenia „Zameczek”, a jednym z członków Rady Stowarzyszenia została wybrana radna Ciechanowca Monika Agata Więzowska.
   
Kolejne działanie w ramach Leadera to zarejestrowanie Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, praca nad wnioskiem, a następnie wzięcie udziału w konkursie na wybór Lokalnej Grupy Działania, które ma realizować Lokalną Strategię Rozwoju – konkurs zostanie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w III kwartale tego roku. Następnie wniosek podlega weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej. Konkurs kończy się wybraniem Lokalnej Grupy Działania, z którą Zarząd województwa podpisze umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
Program LEADER

Leader to program Unii Europejskiej, który powstał na początku lat 90-tych XX wieku, aby przeciwdziałać narastającym problemom wsi europejskich, między innymi rosnącej przepaść między wsią a miastem.
   
Leader podszedł do tematyki „wsi” nie tylko jako do miejsca związanego z rolnictwem, ale jak do miejsca mającego wiele walorów przyrodniczych i kulturowych, a zaangażowanie lokalnych społeczności do działań na rzecz wsi było „strzałem w dziesiątkę”. Obecnie Inicjatywa Leader jest szeroko stosowana w wielu regionach europejskich i przynosi widoczne rezultaty trwałego, zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. W 15 krajach „starej” Unii Europejskiej działają 892 Lokalne Grupy Działania. W Polsce od 2004 roku w ramach realizowanego Pilotażowego Programu LEADER + działają 174 Lokalne Grupy Działania.
   
W ramach Leadera lokalna społeczność wiejska opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju oraz realizuje wynikające z niej innowacyjne projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne oraz działania, zasoby i możliwości rozwojowe przedstawicieli różnych sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.
   
Obecnie europejska Inicjatywa Leader wchodzi w czwarty okres programowania w ramach głównego programowania rozwoju obszarów wiejskich (czwarta oś priorytetowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

        
„Kraina Bobra” połączyła dziesięć gmin

„Kraina Bobra” połączyła dziesięć gmin
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl