buy medication online
 
Matury 2008 w Ciechanowcu Drukuj
07.05.2008.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu trwają matury 2008. Do tegorocznych matur przystąpiły 142 osoby, w tym 118 z Liceum Ogólnokształcącego, 20 z Technikum Ochrony Środowiska i 4 z Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych. Egzaminy pisemne zakończą się 20 maja a ustne będą trwały do 26 maja. Wyniki maturzyści poznają 30 czerwca.
   
Ciechanowieccy maturzyści obowiązkowo zdają egzamin z języka polskiego – w części ustnej i pisemnej, języka obcego nowożytnego – w części ustnej i pisemnej oraz z przedmiotu wybranego przez zdającego (zdawanego tylko w części pisemnej) spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
   
Uczniowie przystępujący do matury mogą wybrać do trzech przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, natomiast przedmioty obowiązkowe mogą być zdawane na obydwu poziomach, wyjątek stanowi część ustna z języka polskiego (tylko podstawowy zakres).
   
Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz pisemnej i nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy, mogą przystąpić do egzaminu "poprawkowego" z tego przedmiotu na tym samym poziomie, który odbędzie się w dniach od 25 do 29 sierpnia. Egzaminy pisemne i praktyczne potwierdzające kwalifikacje zawodowe uczniów Technikum Ochrony Środowiska odbędą się w dniu 16 czerwca 2008 roku.

        
Matury 2008 w Ciechanowcu

Matury 2008 w Ciechanowcu

Matury 2008 w Ciechanowcu

Matury 2008 w Ciechanowcu

Matury 2008 w Ciechanowcu

Matury 2008 w Ciechanowcu
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl