buy medication online
Sołectwo Winna-Chroły Drukuj


Obszarem działania sołectwa jest wieś Winna-Chroły.

Sołtys – Krzysztof Kosk

Rada Sołecka – Mariusz Kosk
                              Cecylia Niemyjska

Radny – Zygmunt Józef Kosk

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 76

Zabytki

Punkt zamiejscowy Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu:
 - Szkoła wiejska, drewniana, lata 10 XX (?), 1932

Zachowane są zasadnicze elementy rozplanowania historycznego układu wsi.


Historia

Winna Chroły
, osada, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w 3 okręgu polskim, gmina Skurze, o 43 wiorsty od Bielska, 81 dziesięcin (66 łąk i pastwisk., 54 lasu, 2 nieużytków). (J. Krz.)
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XIII z roku 1893, s. 551)

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl