buy medication online
 
W trosce o bezpieczeństwo na wsi Drukuj
05.05.2008.

Szkoła Podstawowa w Łempicach we współpracy z Placówką Terenową KRUS w Wysokiem Mazowieckiem podjęła działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.
   
W ostatnich dniach marca pracownicy KRUS zorganizowali spotkania z uczniami naszej szkoły w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-III oraz IV-VI poświęcone zasadom bezpiecznej i higienicznej pracy w gospodarstwie rolnym ze wskazaniem prac i czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokazany film „Rodzina Porażków” oraz kolorowe broszury informacyjne dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych przekazane wszystkim dzieciom .
   
Poruszane tematy zachęciły uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, czego przejawem była ożywiona dyskusja oraz udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Zagrożenia w gospodarstwie rolnym”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 22.04.2008r., a podsumowanie i wręczenie nagród 25.04.2008r. Najciekawsze prace w każdej kategorii wiekowej zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi, a wszystkie pozostałe dyplomami.
   
Serdecznie dziękujemy panu J. Kotowskiemu - kierownikowi placówki KRUS za podjęcie akcji oraz jej pracownikom panom A. Sokołowskiemu i P. Jasińskiemu, którzy bezpośrednio prowadzili spotkania z uczniami. Mamy nadzieję, że przekazane informacje przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa w środowisku wiejskim.

        
                                                                          

Szkoła Podstawowa
w ŁempicachW trosce o bezpieczeństwo na wsi

W trosce o bezpieczeństwo na wsi
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl