buy medication online
Sołectwo Wojtkowice-Dady Drukuj

Obszarem działania sołectwa jest wieś Wojtkowice-Dady położona u ujścia Nurca do Bugu. Sołectwo znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu i Nurca” i sąsiaduje z Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym.

Sołtys – vacat
Rada Sołecka – vacat
                              vacat

Radny – Stanisław Szczepan Kietliński

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 61

Warto wiedzieć

Kaplica dojazdowa pw. Matki Bożej Pokoju, należąca do parafii Ciechanowiec

Historia

Wojtkowice (albo Wojtkowce) Dady wieś i osada przy ujściu Nurca do Bugu, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w 3 okręgu polskim., gmina Skurzec, o 56 wiorst od Bielska. Obie wsi razem (Glinne i Dady) mają 90 dziesięcin ziemi włościańskiej (12 ¾ łąk i pastwisk, 2 nieużytków). Osada ma 70 dziesięcin (11 łąk i pastwisk, 5 lasu, 2 nieużytków).
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XIII z roku 1893, s. 766)
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl