buy medication online
Sołectwo Wojtkowice-Glinna Drukuj


Obszarem działania sołectwa jest wieś Wojtkowice-Glinna położona na prawym brzegu Bugu. Sołectwo znajduje się w granicach Obszaru Krajobrazu Chronionego „Dolina Bugu i Nurca” i sąsiaduje z Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym.

Sołtys – Sylwester Zabijak 

Rada Sołecka – Daniel Kamiński
                              Kamil Skibniewski

Radny – Stanisław Szczepan Kietliński

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 58

Warto wiedzieć

Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Skarpie”,
Kwatera „Nad Bugiem”

"DIABEŁ" Obrót metalami nieżelaznymi – K. Kamiński

Historia

Wojtkowice
(albo Wojtkowce) Glinne wieś i dobra, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w 3 okręgu polskim, gmina Skurzec, o 57 wiorst od Bielska. Obie wsi razem (Glinne i Dady) mają 90 dziesięcin ziemi włościańskiej (12 ¾ łąk i pastwisk, 2 nieużytków); dobra, własność Narcyza Obryckiego, 306 dziesięcin (85 łąk i pastwisk, 10 lasu, 100 nieużytków).
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XIII z roku 1893, s. 766)

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl