buy medication online
Sołectwo Trzaski Drukuj


Obszarem działania sołectwa jest wieś Trzaski leżąca na lewobrzeżnym dopływem Nurca – Kukawką.

Sołtys – Magdalena Maliszewska

Rada Sołecka –  Tadeusz Koc
                               Tomasz Niemyjski

Radny
– Dorota Niemyjska
Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) – 121

Zabytki

Dom nr 25, drewniany, lata 20 XX


Warto wiedzieć

Transport samochodowy – J. Anasiński "DZIUNIEK",
Transport osób i towarów w kraju – Z. Topczewski,
Sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych- K. Biały

Historia


Trzaski
, wieś, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w 3 okręgu polskim, gmina Skórzec, o 42 wiorsty od Bielska.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XII z roku 1892, s. 537)

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl