buy medication online
 
XV Sesja Rady Miejskiej Drukuj
01.04.2008.

Rada Miejska rozpoczęła odbywającą się 27 marca 2008 roku XV sesję od wprowadzenia zmian w porządku obrad i przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, po czym burmistrz Ciechanowca przedstawił sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami.
   
Burmistrz poinformował, że Gmina Ciechanowiec została laureatem rankingu Gazety Prawnej “Europejska Gmina, Europejskie miasto”, który jest tworzony na podstawie danych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących wykorzystania funduszy unijnych przez samorządowe jednostki terytorialne. W ciągu ostatniego miesiąca trwały prace nad skonstruowaniem budżetu, uaktualnianiem Strategii Rozwoju Lokalnego i Lokalnego Planu Rozwoju oraz rozmowy ze Starostwem Powiatowym na temat pozostawienia w Ciechanowcu filii Powiatowego Wydziału Komunikacji – w tym celu gmina musi wesprzeć finansowo przystosowanie pomieszczeń biurowych i utrzymanie stałego łącza internetowego pomiędzy Starostwem a filią. W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu powstało „Centrum kształcenia na odległość na wsiach” - jest już wyposażone w sprzęt komputerowy i trwają ostatnie szkolenia pracowników. Został rozstrzygnięty konkurs na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Winnie-Poświętnej – została przyjęta oferta złożona przez Stowarzyszenie “Zameczek”. Z dniem 29 lutego zakończyło działalność ambulatorium przy Pogotowiu Ratunkowym w Ciechanowcu i od 1 marca nocną i świąteczną opiekę nad mieszkańcami Ciechanowca sprawuje ambulatorium przy Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem, który prowadzi rozmowy z lekarzami z Przychodni Lekarskiej “Medyk” na temat utworzenia w Szpitalu w Ciechanowcu filii ambulatorium dla mieszkańców gmin Ciechanowiec, Klukowo i Czyżew. Burmistrz Ciechanowca wziął też udział w spotkaniu Rady Muzealnej Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka, na którym omawiano propozycję nazwania jednej z ulic imieniem Kazimierza Uszyńskiego (są dwie propozycje: droga prowadząca od bramy muzeum do drogi nr 690 lub mający powstać nowy odcinek ulicy Szkolnej) oraz sprawę bezpłatnego udostępnienia parku pałacowego (propozycja zainstalowania monitoringu i wspólnego finansowania inwestycji przez gminę i muzeum). Burmistrz poinformował także o uwzględnieniu przez Komisję Odwoławczą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku zażalenia na protokół pokontrolny.
   
Rada Miejska przegłosowała uchwały: w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jana Pawła Grabowskiego i radnej Moniki Agaty Więzowskiej, w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza, przystąpienia Gminy Ciechanowiec do Lokalnej Grupy Działania, uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, umowy dzierżawy dotyczącej działki nr 494 położonej we wsi Nowodwory oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Po wprowadzeniu poprawek została przyjęta uchwała w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec oraz w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2008, odrzucono natomiast uchwały w sprawie „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ciechanowiec” i „Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec do roku 2020”, zalecając jednocześnie przeprowadzenie szerszych konsultacji społecznych dotyczących zawartości tych dokumentów.
   
Sesję zakończyły odpowiedzi na interpelacje radnych i rozpatrzenie spraw różnych.
        
XV Sesja Rady Miejskiej

XV Sesja Rady Miejskiej

XV Sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl