buy medication online
 
Gmina Ciechanowiec laureatem rankingu "Europejska Gmina - Europejskie Miasto" Drukuj
21.03.2008.

“Gazeta Prawna” po raz drugi przygotowała ranking “Europejska Gmina - Europejskie Miasto”, wyróżniający samorządy, na obszarze których osiągane są największe sukcesy w pozyskiwaniu środków unijnych. Gmina Ciechanowiec uzyskała tytuł laureata w województwie podlaskim. Uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym samorządom z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i mazowieckiego odbyła się 12 marca w Lublinie.
   
Ranking “Europejska Gmina - Europejskie Miasto” obejmuje projekty podpisane do końca 2007 roku (bez projektów przedakcesyjnych) i został stworzony na podstawie danych udostępnionych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W rankingu uwzględniane są  wszystkie programy unijne, których beneficjentami są nie tylko władze samorządowe i podległe im jednostki organizacyjne, ale także przedsiębiorcy, rolnicy i organizacje społeczne. Pod uwagę brano wartość dofinansowania z UE, a nie całkowitą wartość umów.

Do oceny przyjęto miarę punktową, która jest średnią ważoną trzech wskaźników: 
    - wartość wsparcia unijnego w relacji do liczby mieszkańców (stanowi 35% średniej),
    - wartość wsparcia unijnego w relacji do liczby projektów (stanowi 60% średniej) ,
    - liczba projektów w stosunku do liczby mieszkańców (stanowi 5% średniej).
        
Gmina Ciechanowiec laureatem rankingu “Europejska Gmina - Europejskie Miasto”

Gmina Ciechanowiec laureatem rankingu “Europejska Gmina - Europejskie Miasto”
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl