buy medication online
Osiedle nr 2 DrukujCiechanowiec – Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 2


Osiedle nr 2 znajduje się na lewym brzegu Nurca. Obszarem działania Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 2 są ulice: Armii Krajowej, Długa, Doktora Olszewskiego, Drohicka, Dworska, Glinki, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, 11 Listopada, Mickiewicza, Mostowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Parkowa, Pińczowska, plac ks. Kluka, plac 3 Maja, plac Odrodzenia, Podlaska, Polska, Przechodnia, Sienkiewicza, Spółdzielcza, Stadion, Staropolska, Szeroka, Szkolna, Świętojańska, Kazimierza Uszyńskiego, Wąska, Wiatraczna, Wierzbowa, Wińska, Wojska Polskiego, Wspólna, Żwirki i Wigury. Na terenie Osiedla nr 2 znajdują się złoża piasków i pospółki.


Przewodniczący Zarządu  – Wiesława Karolewska

Zarząd osiedla nr 2   Grażyna Ciuchnicka
                                          Damian Niemyjski
                                          Urszula Rusiniak
                                          Andrzej Tkaczuk

Radni  – Jan Krzysztof Binaś
                Krzysztof Koc
                Maria Jadwiga Radziszewska
                Włodzimierz Słonecki
                Violetta Maria Zdunek

Dzielnicowy  –  aspirant Paweł Bogucki

Mieszkańcy (stan na 31.12.2018 r.) –  3077 osób
ul. Armii Krajowej - 9
ul. Długa - 60
ul. Doktora Olszewskiego - 49
ul. Drohicka - 209
ul. Dworska - 83
ul. Glinki - 14
ul. Kazimierza Uszyńskiego - 32
ul. Kilińskiego - 38
ul. Konopnickiej - 9
ul. Kościelna - 117
ul. Kościuszki - 157
pl. Ks. Kluka - 8
ul. 11 Listopada - 18
pl. 3 Maja - 59
ul. Mickiewicza - 215
ul. Mostowa - 24
pl. Odrodzenia - 36
ul. Ogrodowa - 30
ul. Orzeszkowej - 82
ul. Parkowa - 34
ul. Pińczowska - 92
ul. Polska - 56
ul. Przechodnia - 16
ul. Sienkiewicza - 206
ul. Spółdzielcza - 25
ul. Staropolska - 10
ul. Szeroka - 76
ul. Szkolna - 355
ul. Świętojańska - 16
ul. Wąska - 68
ul. Wiatraczna - 30
ul. Wierzbowa - 120
ul. Wińska - 73
ul. Wojska Polskiego - 479
ul. Wspólna - 158
ul. Żwirki i Wigury - 14
 


Zabytki

 • Układ urbanistyczny Starego i Nowego Miasta - nr rej. 287

 • Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy:
  – kościół, murowany, 1737-39, 1870 - nr rej. 28
  – dwie kostnice, murowane, 1737-39 - nr rej. 30
  – ogrodzenie z brama, murowane, 1737-39 - nr rej. 29
  – plebania, murowana, 1887 - nr rej. 108
 • Cerkiew prawosławna pw. Św. Aleksandra Newskiego, murowana, 1864 - nr rej. 138
 • Synagoga. Murowana, koniec XIX, 1954 - nr rej. 132
 • Zespół klasztorny Sióstr Miłosierdzia:
  –  klasztor i szpital, obecnie szpital rejonowy, murowany, 1733 - nr rej. 126
  – pozostałości ogrodzenia z bramą, murowane, 1733
 • Kapliczka św. Antoniego, ul. Kościelna, murowana, 2 ćw. XIX - nr rej. 107
 • Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Sienkiewicza, 1810 - nr rej. 293:
  – kaplica grobowa Szczuków, murowana, ok. 1842-59 - nr rej. 31
  – ogrodzenie z bramą, murowane, 1842 - nr rej. 293
 • Cmentarz prawosławny, ul. Sienkiewicza, 1810 - nr rej. 353
 • Cmentarz ewangelicki, ul. Sienkiewicza - nr rej. 331
 • Dwa cmentarze żydowskie, ul. Sienkiewicza - nr rej. 332
 • Mogiła żołnierzy polskich z 1920, ul. Wińska
 • Mogiła żołnierzy radzieckich, ul. Drohicka
 • Dom Ciechanowieckiej Spółki Spożywczej, pl. 3 Maja 16, murowany, 1913
 • Pozostałości zespołu dworskiego (tzw. zamku):
  – ruiny zamku
  – pozostałości muru przy ul. Parkowej
  – czworak, murowany, 1ata 90 XIX
  – pozostałości parku
ul. Kościelna:
 • Dom nr 27, drewniany, XIX/XX

ul. Kościuszki:

 • Dom nr 25, murowany, początek XX
 • Dom nr 32, murowany, początek XX
 • Dom nr 43, drewniany, 1932

pl. 3 Maja:

 • Dom nr 15, murowany, początek XX

ul. Mickiewicza:

 • Dom nr 19, drewniany, 1923

 • Dom nr 20, murowany, ok. 1920
 • Dom nr 30, drewniany, ok. 1925
 • Dom nr 33, drewniany, lata 20 XX
ul. Świętojańska:
 • Dom nr 5, drewniany, XIX/XX

Na obszarze Ciechanowca lewobrzeżnego zachował się czytelny układ przestrzenny średniowiecznego miasta w kształcie wrzeciona rozciągniętego równolegle do Nurca wzdłuż głównej drogi - traktu Drohiczyn- Brańsk z prostokątnym rynkiem oraz przylegającym do niego od wschodu Końskim Targiem (ob. plac przykościelny) oraz znajdującym się na północnym­ wschodzie od miasta lokacyjnego terenem XVI-wiecznego dworu obronnego. Niemniej przekształceniu uległy pewne elementy układu siatki ulic w blokach zabudowy przyrynkowej: zabudowano wąską uliczkę w bloku zabudowy pierzei płn. rynku oraz dwie uliczki pomiędzy ulicami: Drohicką, Mostową, Dworską a wschodnią pierzeją rynku.
 
Pomniki przyrody
 
ul. Parkowa:
 • jesion wyniosły o obwodzie 220 cm i wysokości 25 m (nr rej. 1736);
 • lipa drobnolistna o obwodzie 330 cm i wysokości 25 m (nr rej. 1745).


Warto wiedzieć

 • Ochotnicza Straż Pożarna – ul. 11 Listopada 3, Remiza. Istnieje od 1908 roku, jednostka wpisana jest do Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). Straż liczy 34 członków.

 • Instytucje:

Urząd Miejski, Urząd Stanu Cywilnego, Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Biblioteka Publiczna, Punkt Informacji Turystycznej, Urząd Pocztowy, Posterunek Policji, Posterunek Energetyczny Ciechanowiec, Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych "Fare", Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, Cech Rzemieślników i Przesiębiorców.

 • Oświata:

Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza.

 • Parafie:

Parafia Prawosławna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej.

 • Zakłady zdrowotne:

Szpital - oddział Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, Przychodnia Lekarska "Nasze Zdrowie", Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk" S.C., Gabinet weterynaryjny "KRYWET" - lek. wet. K. Wiński

 • Piekarnie:

Piekarnia "IREXPOL", Piekarnia "Beza" FPHU J. Ciszkowski, - Piekarnia "Kobus".

 • Zakłady produkcyjne:

Zakład Produkcji Obuwia "Drewagro". Zakład Pracy Chronionej, Zakład produkcyjny "LESZPOL" FPHU Leszek Fiedoruk, Wyrób mebli kuchennych na zamówienie - D. L. Budlewscy, Zakład stolarski - wyrób i sprzedaż mebli – J. Zagubień, Zakład mięsny "Stół Polski" Sp. z o.o. Produkcja mięsa i wędlin.

 • Zakłady usługowe:

Zakład kamieniarski. Nagrobki – S. Ryżko; Zakład pogrzebowy "Charon" – R. Pełszyk; Zakład zegarmistrzowski – M. Leszczyński; Zakład wyprawy skór futerkowych i licowych – J. Olszewski; Zakład usługowy krawiecki. Odzież skórzana, kożuchy – M. Kuczabo; Zakład krawiecki damsko - męski – H. Gieros; Zakład krawiecki - G. Łuniewska; Zakład szklarski, dorabianie kluczy – K. Markowski; Zakład remontowo - budowlany. Betoniarstwo – H. Niewiarowski; Zakład usługowy Mirkowicz - produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Zakład betoniarski – Z. Węgrzyniak; Zakład mechaniki pojazdowej – G. Radziszewski; Mechanika samochodowa –S. Właszczuk; Zakład fryzjerski męski – B.Wysocki; Zakład fryzjerski damsko - męski – G. Czapiuk; Zakład fryzjerski – M. Sawicka; Ośrodek Szkolenia Kierowców - H. Nasiadka; Ośrodek Szkolenia Kierowców “Markiz”.

 • Stacje paliw:

"Afor" Stacja Paliw nr 5 – Zawadzcy, Stacja paliw - Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

 • Banki:

Bank Spółdzielczy, Agencja Banku PKO Bank Polski S.A. nr 354, Oddział Banku Pekao Spółka Akcyjna, SKOK im. F. Stefczyka. Punkt sprzedaży agencyjnej nr 277.


Historia
Ciechanowiec, osiedle i miasto nad rzeką Nurzec, niegdyś w województwie podlaskiem, ziemi drohickiej, o 9 wiorst od ujścia tejże rzeki do Buga, wiorst 168 od Grodna, wiorst 47 od Bielska, wiorst 30 od Drohiczyna, wiorst 63 od Łomzy, wiorst 133 od Warszawy, wiorst 14 od Nura, wiorst 56 od Węgrowa odległe. W XV stuleciu przez rodzinę Kiszków (której jedna gałąź od tego później Ciechanowieckiemi się przezwała) założone wraz z rozległemi dobrami ciechanowieckiemi, najprzód do tychże Kiszków, potem do przybyłej z Holandyi (spowinowaconej z niemi przez małżeństwo) rodziny Bremerów a. Bryttmar, których protoplastą w Polsce był Idzi baron Bremer a. Bryttmar, pułkownik wojsk koronnych; potem do Ossolińskich i do Jabłonowskich, a teraz do Ciecierskich należące, rzeką Nurzec rozdzielone na dwie nierówne części, z których miasto Stary Ciechanowiec, na lewym brzegu, od roku 1794 w nowo-wschodnio-pruskiej królewskiej regencyi białostockiej, od roku 1807 (wskuek Tarktatu tylżyckiego) w obwodzie białostockim, powiecie drohickim, a od roku 1843 w guberni grodzieńskiej, powiecie bielskim leżące; osiedle zaś Nowy Ciechanowiec, też od roku 1807, w województwie augustowskiem, w obwodzie (następnie powiecie) tykocińskim, na prawym brzegu leżące, a przed kilku laty, z rozporządzenia rządu, do guberni łomżyńskiej, powiatu mazowieckiego, gminy Klukowo, parafii Kuczyn zaliczone i na osadę zamienione, od podobniżz na osadę zamienionego miasteczka Wysokie Mazowieckie, wiorst 21 i od stacji warszawsko-petersburskiej kolei żeaznej Czyżewo 18 wiorst odległe.

W Starym Ciechanowcu ludność wynosi: rzymskich katolików rodzin 108, płci męzkiej 322, płci żeńskiej 337, razem 659; protestantów rodzin 37, płci męzkiej 74, płci żeńskiej 73, razem 147; prawosławnych rodzin 27, płci męzkiej 77, płci żeńskiej 80, razem 157; starozakonnych płci męzkiej 1107, płci żeńskiej 1350, razem 2457; w ogóle płci męzkiej 1580, płci żeńskiej 1840, razem 3420.

Kościół rzymsko-katolicki, murowany, fundowany w wieku XIV, z muru wzniesiony 1737 r., parafia katolicka Dekanatu Bielskiego liczy dusz 2354, przeważnie szlachty zagonowej. Protestancki w 1880 r. wymurowany. Cerkiew w XVI stuleciu ufundowana (od roku 1839 prawosławna), murowana. Żydowska synagoga murowana jedna, domów modlitwy murowanych 3, drewnianych 3. Kaplica rzymsko-katolicka na cmentarzu grzebalnym murowana. Druga cerkiew prawosławna świętego Aleksandra Newskiego, na głównym placu miasta, naprzeciw rzymsko-katolickiego kościoła, w roku 1864 zmurowana. Statua świętego Floryana z blachy, na pięknej kamiennej gotyckiej podstawie. Kolosalny posąg urodzonego tu księdza Krzysztofa Kluka, kanonika kruświckiego, dziekana drohickiego, proboszcza ciechanowieckiego, pierwszego po Syreniuszu i Spiczyńskim przyrodo-pisarzu w języku polskim; z woli Dominika i Justyna Ciecierskich, przez Stefana Ciecierskiego w roku 1850 wystawiony; przez rzeźbiarza Jakóba Tatarkiewicza (ucznia Thordwaldsena) z krajowego kamienia wyrobiony. W rzymsko-katolickim kościele, w którego wielkim ołtarzu znajduje się piękna wielka kopia obrazu Trójcy Przenajświętszej Karola Maratti, oprócz pomników Teresy Ossolińskiej i Justyna Ciecierskiego, nagrobek pochowanego tu Krzysztofa Kluka, z popiersiem z białego marmuru, dłuta też Jakóba Tatarkiewicza. Szkoły: protestancka 1; w niej uczących się: płci męzkiej i żeńskiej po kilkadziesiąt; parafialna dla katolików, przeniesiona obecnie do wsi Skórca, i tam pod dozorem rządowej nauczycielki kosztem gminy utrzymywana. Domów murowanych 49, drewnianych 256. Szpital dla ubogich przy rzymsko-katolickim kościele, niegdyś dla chorych, bez różnicy wyznania i płci, przez Teresę z Lanckorońskich Ossolińską, starościnę nurską, w roku 1797 ufundowany, z funduszem na utrzymanie bezpłatnie łóżek i chorych 18 i do obsługi tychże 6 sióstr miłosierdzia, 1 kapelana i 1 lekarza; obok posługi chorych, siostry miłosierdzia zajmowały się dawaniem bezpłatnie biednym dziewczętom nauki religii, czytania, pisania, rachunków i kobiecych robót do roku 1842, w którym zakład ten z rozkazu rządu został zamknięty; dziś pozostały gmach wraz z innemi (wszystkiemi z muru) zabudowaniami i obwiedzionymi dokoła wysokim murem ogrodami: owocowym i warzywnym, jest w ręku prywatnym. Zamek był niegdyś obronny, obwiedziony fosami, wałami i murem, z basztami i strzelnicami, z nieistniejącymi już zwodzonymi mostami; z niego pozostały teraz tylko brama z wysoka wieżą, oraz poprzystawiane do tychże i do murów okolnych budowle, obecnie przez rodzinę Szczuków zamieszkane. Wybudowany był śród tychże, po zniszczeniu przez Szwedów za króla Jana Kazimierza, wielki dwór modrzewiowy; spalony także przez Szwedów za króla Augusta II. Fabryk sukiennych 27, zatrudniających osób 282; wyrabiają rocznie sukna postawów najmniej 3500, na sumę najmniej rubli srebrem 134,000; 3 folusze, 2 młyny, 1 cegielnia, 9 jatek rzeźniczych, sklepów z różnemi towarami murowanych i drewnianych 98. Sędzia pokoju ucząstku 2-go okręgu bielskiego; przy nim komornik, obrońców przysięgłych 3, asesor 3-go ucząstku Powiat Bielsk, przy nim sekretarz i 2 pisarzy; rada miejska złożona z prezesa i 3 członków.

Mieszkańcy Ciechanowca gruntów własnych nie mają, lecz osiedleni są na ziemi należącej do właściciela miasta hr. Stefana Ciecierskiego, na przestrzeni 1024 dziesięcin (mórg nowopolskich 3072). Z czego pod placami miejskiemi, zabudowanemi przeważnie przez starozakonnych, znajduje się dziesięcin 42 (126 m.); reszta zaś gruntu jest podzielona na 131 równych części, zwanych czwarciznami, z których każda obejmuje rolę, łąki, pastwiska i zarośle, razem w ilości 7 dziesięcin i 1200 sążni kwadratowych (22 i pół mórg nowopolskich). Sieją przeważnie żyto, które, z wyjątkiem lat zbyt suchych, wydaje 5 ziarn; czynszu rocznego z każdej czwarcizny płacą właścicielowi rubli srebrem 4 kopiejek 45 czyli razem rubli srebrem 582 i 95 kopiejek i podatku tak zwanego podymnego w proporcyi; ceny budowli i siedlisk ogółem z miasta rubli srebrem 890. Po odtrąceniu powyższych podatków dochody mieszczanina - rolnika wystarczają zaledwie na utrzymanie rodziny, inwentarza i zaspokojenie niezbędnych potrzeb w gospodarstwie. Połowa mieszkańców płci męzkiej umie czytać i pisać, nadto 1/4 część tylko czytać; kobiet zaś umiejących czytać jest połowa, pisać i czytać zaledwie czwarta część. Do dóbr Ciechanowiec należą rozliczne folwarki. (S.C. i L. C.).
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom I z roku 1880, s. 677-679)

Ciechanowiec, miasteczko. Miasto założył w połowie w. XV Pietraszko Paszkiewicz Stromiłło zwany Kiszka, marszałek litewski (r. 1483), który nabył te dobra od szwagra swego Gastolda. Zamek zbudowany został w latach 1533-1540 przez Piotra Kiszkę Ciechanowieckiego, kasztelana wileńskiego, a odbudowany przez Mikołaja Kiszkę, wojewodę mścisławskiego (1617-1642) i spalony następnie przez szwedów. Dobra od Ciechanowieckich przeszły do ks. Jabłonowskiej, z kolei Oborskiego wojewody podlaskiego, obecnie Ciecierskich (część w powiecie mazowieckim) i Mazarakich (część w powiecie bielskim guberni grodzieńskiej). Janusz Kiszka założył tu zbór aryański i drukarnię zniesione przez jego syna biskupa wileńskiego.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV cz.II z roku 1902, s. 734)

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl