buy medication online
Dotnuva (Litwa) Drukuj

DotnuvaPodpisana w październiku 2005 roku umowa o Współpracy Partnerskiej sformalizowała trzyletnią współpracę między dotnuvskim i ciechanowieckim gimnazjum, jak również nawiązała m.in. do zacieśniania i rozwijania przyjacielskich stosunków oraz do współpracy w wielu dziedzinach takich jak: infrastruktura, oświata, kultura, turystyka oraz wymiana kontaktów i doświadczeń w pracy samorządowej. 

Nawiązana współpraca umożliwia poznanie polskich i litewskich tradycji narodowych, wymianę grup artystycznych i folklorystycznych, przedstawień teatralnych, organizację wspólnych imprez sportowych oraz współpracę między szkołami w drodze wymiany młodzieży i nauczycieli.

W ramach umowy, przebywała w Ciechanowcu z wizytą w dniach 4-6 stycznia 2006 r. delegacja z Dotnuvy na czele ze starostą Antanasem Alekną. W trakcie wizyty goście zwiedzili Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, uczestniczyli w otwarciu Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, a także zwiedzili Stację Uzdatniania Wody i Urząd Miejski.
 
Rewizyta miała miejsce już w kwietniu 2006 roku. Kilkuosobowa grupa z ciechanowieckiego gimnazjum przebywała na Litwie, gdzie w tamtejszej Akademskiej Szkole Średniej przedstawiła projekt o Ciechanowcu i polskich tradycjach wielkanocnych. 
 
Dotnuva

Datnów (lit. Dotnuva), miasteczko na Litwie, na Auksztocie, nad rzeką Datnówką. Leży w okręgu kowieńskim, w rejonie kiejdańskim, przy drodze Kiejdany – Szawle (Šiauliai).

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIV wieku, od 1372 roku była centrum lokalnej gminy. W XVI wieku w pobliskiej Akademii zbudowano dwór, w którym dzisiaj mieści się Akademia Rolnicza.

W 1637 roku Datnów otrzymał prawa miejskie. W 1636 roku miasteczko wzbogaciło się o kościół, a w 1702 roku o klasztor bernardynów zamknięty przez władze carskie w 1835r. za aktywny udział w powstaniach. Zakonnicy zostali zesłani na Syberię. W 1990 r. w Datnowie został założony klasztor Kapucynów (z inicjatywy wspomnianego o. Stanisława). W klasztorze znajduje się liczna biblioteka oraz muzeum szat liturgicznych. Na rozwój Datnowa wpłynął nie tylko klasztor, ale i dane miasteczku przez króla Stanisława Augusta w 1777 roku pozwolenie na organizację jednego rynku na tydzień i czterech rocznych jarmarków.


Dotnuva
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl