buy medication online
Rosbach (Niemcy) Drukuj

RosbachKontakty miasta Ciechanowca z niemieckim miastem zapoczątkowali turyści niemieccy w 1989 roku. Wkrótce potem do Rosbach wyjechała grupa licealistów aby poznać historię miasta, kulturę i język niemiecki. W dniach 27 kwietnia 1995 roku – 2 maja 1995 r. przedstawiciele ciechanowieckiego samorządu przebywali z wizytą w mieście Rosbach. W czasie pobytu delegacji miasta został podpisany Akt o partnerstwie miast.  

Jednym z efektów współpracy było przekazanie przez władze Rosbach ponad 7,5 tysięca marek na budowę placu zabaw w pobliżu przedszkola w Ciechanowcu, którego otwarcie nastąpiło w maju 1995 roku. (Niestety plac zabaw nie zachował się). 

W traktacie rewizyty, którą przedstawiciele miasta Rosbach złożyli w Ciechanowcu, w dniu 2 września 1995 roku, została podpisana szczegółowa Umowa o współpracy pomiędzy Ciechanowcem a Rosbach, obejmująca między innymi współpracę w zakresie:
  • kultury i sztuki,
  • opieki nad dziećmi i młodzieżą,
  • sportu i stowarzyszeń,
  • opieki społecznej, lecznictwa i opieki medycznej,
  • gospodarki rolnictwa i ogrodnictwa,
  • rzemiosła, handlu i zarządzania,
  • kształtowania i ochrony środowiska,
  • urbanistyki, renowacji starych części miasta i ochrony zabytków

W trakcie wrześniowych uroczystości inicjatorowi partnerstwa miast, Hubertowi Ress, nadano tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ciechanowca. 

Współpraca miast trwa nadal i opiera się głównie na wymianie młodzieży. Do Rosbach jeździli piłkarze z Ciechanowca. W 1997 roku, wzięli udział i zwyciężyli w międzynarodowym turnieju piłkarskim w Niemczech. Rok rocznie, na zaproszenie Burmistrza Rosbach, młodzież z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II bierze działu w różnych imprezach organizowanych w mieście partnerskim, m.in. w: Blütenfest – “Święto Kwiecia” oraz Nikolausmarkt czyli Jarmarkami św. Mikołaja. Wyjazdy stanowią doskonałą okazję do zaprezentowania swoich umiejętności tanecznych i wokalnych oraz pokazania naszych lokalnych tradycji (“ligawkowe granie” na Nikolausmarkt w 2007 roku). W trakcie pobytu w Niemczech ciechanowiecka młodzież poznaje kulturę i historię nie tylko Rosbach, ale i innych niemieckich miast. 

W 2003 roku Ciechanowieckie Stowarzyszenie Forum Rozwoju Gospodarczego oraz Partnerschaftsverein Rosbach realizowało wspólny projekt pod nazwą „Ratowanie cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Ciechanowcu” mający na celu uporządkowanie i renowację XIX-wiecznego cmentarza niemieckiego w Ciechanowcu. Prace wykonała zarówno młodzież polska jak i niemiecka. Projekt został sfinansowany w ramach programu Partnerstwo Miast i Obywateli przez niemiecką Fundację im. Roberta Boscha. Za jego realizację w Polsce odpowiadała Fundacja im. Stefana Batorego.

Ostatnia wizyta mieszkańców partnerskiego Rosbach miała miejsce w sierpniu 2008. Turyści z Niemiec, a wśród nich członek Rady Miejskiej Rosbach Volker Hoffmann, zwiedzili Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka oraz uczestniczyli w IV Podlaskich Zawodach w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Odwiedzili także pobliski obóz pracy przymusowej w Treblince oraz Drohiczyn i Świętą Górę Grabarkę. 

Spotkania mieszkańców obu miast przyczyniają się do podtrzymania życzliwych stosunków, zacieśnienia współpracy pomiędzy mieszkańcami obydwu miast oraz omawiania planów na przyszłość. 

Rosbach vor der Höhe

Rosbach vor der Höhe leży w niemieckim kraju związkowym Hesja, w zachodniej części powiatu Wetteraukreis, 25 kilometrów na północ od Frankfurtu nad Menem, na obrzeżu Gór Taunus. Bezpośrednio w pobliżu miasta znajduje się połączenie z autostradą A5 oraz z linią kolejową. Rosbach liczy ponad dwanaście tysięcy mieszkańców.  

W Herbie Rosbach zamieszczono: lemiesz, który symbolizuje niegdyś samodzielny Rosbach Dolny; wieżę symbolizującą o cztery kilometry oddaloną od Rosbachu cześć miasta Rodheim; różę, która jest symbolem Rosbachu Górnego, a obecnie symbolizuje cały Rosbach. 
Nazwa Rosbach wywodzi się od jednego z kroków w procesie przetwarzania lnu.

Po raz pierwszy Rosbach został wymieniony w dokumentach w roku 884, natomiast Rodheim już w roku 805. W 884 roku Rosbach Górny jako darowizna cesarska został przekazany Klasztorowi Fulda, później przeszedł na własność hrabiów z Hessen-Darmstadt, hrabiów z Nassau oraz księcia i biskupa z Trieru. Od 1850 roku do 1926 roku w 80 kopalniach na terenach należących do Rosbach wydobywane były rudy manganu. W 1901 nastąpiło przyłączenie Rosbachu Dolnego na odcinku Friedberg – Homburg do niemieckiej sieci kolejowej. W latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku nastąpiła fuzja trzech miast - Ober Rosbach (Rosbach Górny), Nieder Rosbach (Rosbach Dolny) i Rodheim, które obecnie składają się na Rosbach v. d. Höhe.

W Rosbachu Dolnym znajduje się stary zamek wodny. Ponad trzy kilometry na zachód od Robachu Górnego znajduje się rzymski Kasztal Kapersburg, który uznawany jest za najlepiej zachowany obiekt w obrębie Limesu górnogermańsko-retyckiego. Już na przełomie XIX i XX wieku przeprowadzono gruntowne prace wykopaliskowe i konserwacyjne. W związku z wpisaniem Limesu na listę światowego dziedzictwa UNESCO w roku 2005 przeprowadzono kompletne prace restauracyjne, a cały teren Kasztelu przekształcono w park archeologiczny.  

Gospodarka Rosbach podobnie jak ciechanowiecka bazuje na rolnictwie. W części miasta Rosbach Dolny znajdują się znajdują się źródła wody mineralnej Rosbacher Mineralwasserquelle. W części miasta Rosbach Górnego znajdują się, z daleka widoczne ze względu na czerwone budynki i układ terenu, centralne magazyny Supermarketu Rewe. W pobliskim lesie znajdują się kamieniołomy kwarcytów.

www.rosbach-hessen.de 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl