buy medication online
 
Walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej "Nurczanka" Drukuj
15.02.2008.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej “Nurczanka” złożył 12 lutego 2008 roku na walnym zebraniu sprawozdanie z działalności w roku 2007. Walne zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2007 i zatwierdziło plany na rok 2008.
   
Gminna Spółka Wodna “Nurczanka” obejmuje swoją działalnością obszar ponad 1413 ha. Jej budżet na rok 2007 przewidywał dochody w wysokości 52 tys. zł, ale dzięki intensywnym staraniom Zarządu Spółki uzyskano ponad 60 tys. zł dochodów. Zebrano 19 tys. zł czyli 97% należnych składek udziałowych, oraz uzyskano dotację w wysokości 25 tys. zł od Samorządu Gminy Ciechanowiec i 11 tys. zł od Samorządu Województwa Podlaskiego. Dzięki temu w ubiegłym roku wykonano najwięcej prac konserwacyjnych od chwili wznowienia przez spółkę działalności – obkoszono 75 970 mb rowów, odmulono 13 007 mb rowów i 4 studzienki drenarskie, usunięto 13 awarii na drenowaniu.
   
Rejonowe Kierownictwo Robót Konserwacyjnych z Wysokiego Mazowieckiego, które wykonuje prace konserwatorskie na zlecenie „Nurczanki”, stwierdziło, że aby urządzenia melioracyjne funkcjonowały prawidłowo, należy corocznie wykonywać konserwację gruntowną przynajmniej na 1/3 ich długości. Ponieważ potrzebne są na to większe środki, walne zebranie uchwaliło zwiększenie składki udziałowej do 16 zł/ha zmeliorowanego i zdrenowanego. Oprócz bieżących prac konserwacyjnych, czyli usuwania awarii drenowania i koszenia rowów melioracyjnych, zaplanowano rozpoczęcie odmulania rowów melioracyjnych na obiekcie „Bujenka”, poczynając od granicy gminy z Kocami Borowymi.
   
Obecny na walnym zebraniu Burmistrz Ciechanowca zadeklarował chęć zasilenia konta Gminnej Spółki Wodnej “Nurczanka” kwotą 25 tys. zł także w tym roku.

Walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej “Nurczanka”

Walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej “Nurczanka”
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl