buy medication online
 
Stowarzyszenie "Rodzina" Buduje Dom Drukuj
11.02.2008.

Stowarzyszenie „Rodzina” Buduje Dom
 Stowarzyszenie "Rodzina"
Ul. Mostowa 8,18-230 Ciechanowiec
NIP 722-13-750
Stowarzyszenie „Rodzina” Buduje Dom  
   
Stowarzyszenie „Rodzina” Buduje Dom

Ciechanowieckie Stowarzyszenie „Rodzina” powstało w 1999 roku z inicjatywy Pani Doroty Łapiak, Pana Mariana Leszczyńskiego oraz Pani Jadwigi Porzezińskiej i Pani Edyty Murawskiej –Derewońko. Po rejestracji Sądzie Gospodarczym oraz Starostwie Powiatowym rozpoczęła się jego prężna i trwająca do dziś działalność. Jest ono organizatorem różnego rodzaju kwest, balów oraz innych imprez mających na celu pozyskiwanie środków na działalność statutową, która skupia się na szeroko pojętej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji. Stowarzyszenie Rodzina. Od kilku lat współpracuje z Bankiem Żywności w Suwałkach. Pozyskaną żywność przekazujemy najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej gminy. Z pomocy korzystają najbardziej potrzebujący, a jest ich około 800. Wszyscy mieszkańcy gminy Ciechanowiec pamiętają z pewnością wielkie zaangażowanie tej organizacji w pomoc rodzinie z miejscowości Pełch. Wówczas to wiele serca i energii w to, by dzieci z tej rodziny nie trafiły do domu dziecka, włożył Pan Marian Leszczyński, obecny wiceprezes stowarzyszenia , radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu i Pani Jadwiga Porzezińska, która wzięła na wychowanie jedno z siedmiorga dzieci, zapewniając jej przez 6 lat utrzymanie, naukę i rehabilitację .
   
Mieszkańcom Ciechanowca i okolic nie trzeba mówić, jak wielkie serce ma Pan Marian Leszczyński, szczególnie ostatnio obserwujemy jego zaangażowanie w ratowanie znajdujących się w trudnej sytuacji dzieci zmarłej 6 stycznia 2008 Pani Renaty Deniziak - Niemyjskiej. W 2002 roku, po śmierci ich ojca Janusza Niemyskiego otoczył on troskliwą opieką czwórkę małych dzieci i ich chorą matkę. Poświęcał każdą wolna chwilę, aby pomóc tej rodzinie normalnie funkcjonować: wspierał ją materialnie, szukał również pomocy medycznej. Gdy zmarła matka, działalność Pana Mariana stała się jeszcze bardziej aktywna. Razem z Panią Anielą Marciniak, która zajmowała się dziećmi podczas choroby jej przyjaciółki, przystąpił do ratowania osieroconych dzieci. Pani Aniela podjęła się niezwykle trudnego zadania – stworzenia rodziny zastępczej; domu w którym dzieci będą miały zapewnione poczucie bezpieczeństwa, miłość i opiekę.
   
Jednak oprócz domu w sensie duchowym potrzebują one także miejsca, w którym będą mogły zamieszkać. Pan Marian Leszczyński, jest pomysłodawcą akcji „Zbudujmy Dom”, mającej na celu zbudowanie domu z prawdziwego zdarzenia. Na ten cel potrzebne są jednak duże fundusze, których pozyskaniem zajęło się właśnie Stowarzyszenie „Rodzina”. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciechanowcu kierowanym przez Panią Marzenę Kryńską, zorganizowano zbiórkę pieniędzy. Pięknym akcentem początkującym akcję była inicjatywa Ks. Prałata Kazimierza Siekierko, dzięki której zebrano kwotę 7 822 zł.
   
Zbiórka do puszek trwała tydzień. Zaangażowało się w nią 61 wolontariuszy, w czasie tej akcji zebrano 45 184 zł.
   
Stowarzyszenie na wspomnianą akcję uzyskało pozwolenie Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego, dlatego też mogła ona objąć swoim zasięgiem teren całego powiatu. Akcja „Zbudujmy Dom” została wsparta przez wielu darczyńców: Caritas Diecezji Łomżyńskiej przekazał 4 000 zł, Parafia Rzymskokatolicka w Kuczynie przekazała 4 702,50 zł, Ks. Grzegorz Śniadach, Proboszcz Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny z Fatimy – 3 000 zł, Sołectwo Kosiorki, Gaj – 2 000 zł, Szkoła Podstawowa w Starym Radziszewie – 2 231 zł, Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu – komputer o wartości 2 000 zł, Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu – 5 000 zł., mieszkańcy gminy Kulesze Kościelne- 1 660 zł.
   
Do akcji włączyło się też wielu prywatnych darczyńców, których nie sposób w tym miejscu wymienić. Łącznie zebrano 87 100 zł, lecz nie jest to kwota ostateczna, kolejne środki nadal wpływają na specjalne konto Stowarzyszenia „Rodzina”.
Widać więc, jak wielu jest wśród nas ludzi dobrej woli, którzy chcą nieść pomoc swoim bliźnim. Formy tej pomocy mogą być naprawdę różne, czego dobrym przykładem jest gest firmy „Promark” z Warszawy, która zobowiązała się do wpłacania co miesiąc na rzecz dzieci kwoty w wysokości 1 000 zł.
   
Warto oddać w tym miejscu głos samym dzieciom. W liście będącym swoistym podziękowaniem dla tych, którzy śpieszyli i nadal śpieszą im z pomocą. Piszą:
   
„W swoim i rodzeństwa imieniu pragnę serdecznie podziękować za wsparcie duchowe i finansowe wszystkim ludziom, którym nie jest obojętny nasz los. Pomimo naszych dziecięcych lat doświadczyliśmy wielu trudnych przeżyć, które nie sposób wyrazić. Na naszej trudnej drodze życia znaleźli się ludzie tacy jak Pani Aniela Marciniak, która w czasie choroby naszej Mamusi otaczała nas troskliwą opieką i w dalszym ciągu opiekuje się nami chcąc stworzyć nam prawdziwą rodzinę. Pan Marian Leszczyński, który wspierał nas od czasu śmierci naszego Taty, pomagał Mamusi wożąc do szpitala na zabiegi, a nas w odwiedziny. Teraz z wielkim poświęceniem wspiera nas w każdej potrzebie. Pani Marzenie Kryńskiej Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Ciechanowcu, Pani Jadzi Porzezińskiej, księżom, nauczycielom i wszystkim ludziom, którzy nas wspierali i w dalszym ciągu wspierają bardzo serdecznie dziękujemy.”
- Ania Niemyjska z rodzeństwem

Prezes Stowarzyszenia „Rodzina” Dorota Łapiak składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciechanowcu za wspieranie działalności stowarzyszenia, szczególne jednak podziękowania pragnie skierować do Wiceprezesa Pana Mariana Leszczyńskiego i Pani Anieli Marciniak. Akcje takie jak ta pozwalają wierzyć, że potrafimy być wspólnotą, która nie pozostaje obojętna na cudze cierpienie. Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej homilii wygłoszonej 18 sierpnia 2002 roku na krakowskich Błoniach mówił: „Potrzeba wyobraźni miłosierdzia, aby przyjść z pomocą dziecku [...]”. Akcja „Zbudujmy Dom” pokazała, iż takich osób obdarzonych taką wyobraźnią jest bardzo wiele. To właśnie do nich kierujemy serdeczne: „Dziękujemy”!      
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl