buy medication online
Osiedle nr 1 Drukuj

 

Ciechanowiec – Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 1 


Osiedle nr 1 znajduje się na prawym brzegu Nurca. Obszarem działania Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 1 są ulice: Akacjowa, Brzozowa, Czyżewska, Klonowa, Kozarska, Kuczyńska, Lipowa, Łomżyńska, Młyńska, Mogilna, Pałacowa, plac Jana Pawła II, Polna, Ralkowa, Sosnowa, Świerkowa, Uszyńska.

Przewodniczący Zarządu  – Wojciech Puchaczewski

Zarząd osiedla nr 1 – Roman Godlewski
                                        Bożena Łagoda-Dorosz
                                        Renata Szerszenowicz
                                        Izabela Tymińska

Radni – Aneta Joanna Czarnecka              
               Przemysław Dybowski
               Katarzyna Sylwia Wilkowska

Dzielnicowy – aspirant Paweł Bogucki

Mieszkańcy  (stan na 31.12.2018 r.) – 1656 osób
ul. Akacjowa - 58
ul. Brzozowa - 30
ul. Czyżewska - 83
pl. Jana Pawła II - 30
ul. Klonowa - 118
ul. Kozarska - 162
ul. Kuczyńska - 257
ul. Lipowa - 96
ul. Łomżyńska - 220
ul. Młyńska - 7
ul. Mogilna - 72
ul. Pałacowa - 43
ul. Polna - 16
ul. Ralkowa - 127
ul. Sosnowa - 43
ul. Świerkowa - 98
ul. Uszyńska - 196


Zabytki

Zespół obiektów budownictwa wiejskiego z pogranicza Mazowsza i Podlasia, przy Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka.
Zespół pałacowy, obecnie Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka:

 • pałac, murowany, ok. 1860, 1966-70 - nr rej. 4

 • oficyna, murowana, ok. 1860 - nr rej. 86
 • budynek administracji dworskiej, murowany, 4 ćw. XIX
 • budynek administracji dworskiej (tzw. leśniczówka), murowany, 4 ćw. XIX
 • stajnia, murowana, ok. 1866 - nr rej. 85
 • wozownia, murowana, ok. 1866 - nr rej. 87
 • mur z dwiema basztami (tzw. założenie romantyczne), murowany, 3ćw. XIX
 • park krajobrazowy - nr rej. 44
 • młyn wodny, drewniany, 3 ćw. XIX - nr rej. 40
 • zajazd, obecnie dom mieszkalny, ul. Pałacowa 1, murowany, 4 ćw. XIX - nr rej. 133
 • zajazd, obecnie dom mieszkalny, ul. Pałacowa 2, 4 ćw. XIX

ul. Kozarska:

 • Dom nr 31, drewniany, 1923

ul. Kuczyńska:

 • Obelisk na mogile zbiorowej, napis na tablicy: "Tu spoczywają żołnierze 29 PAL 1939"

ul. Łomżyńska:

 • Dom nr 30, murowany, XIX/XX
 • Dom nr 32, murowany, początek XX
 • Dom nr 34, murowany, XIX/XX
 • Dom nr 36, murowany, XIX/XX
 • Dom nr 48, murowany, 1920

ul. Uszyńska:

 • Pozostałości cmentarza żydowskiego, ul. Uszyńska - Mogilna

 • Dom nr 7, drewniany, początek XX

 

Ciechanowiec prawobrzeżny posiada także dobrze zachowany, chociaż nietypowy układ przestrzenny składający się z dwóch rynków o nieregularnych kształtach, powstałych u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Kozarskiej oraz Uszyńskiej, Mogilnej, Łomżyńskiej. Układ ten wzbogacony jest o założenie pałacowo-ogrodowe ukształtowane w XIX wieku na terenie dawnego folwarku.

Pomniki przyrody

W Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu:

 • dąb czerwony o obwodzie 325 cm i wysokości 13 m (nr rej. 51 ł);
 • jesion wyniosły o obwodzie 230 cm i wysokości 30 m (nr rej. 52 ł);
 • jesion wyniosły o obwodzie 260 cm i wysokości 32 m (nr rej. 53 ł);
 • topola czarna, na wysokości 0,5 m rozwidla się w dwa pnie o obwodach 360 i 300 cm i wysokości 25 m (nr rej. 54 ł);
 • topola biała o obwodzie 535 cm i wysokości 30 m (nr rej. 56 ł);
 • wiąz o obwodzie 360 cm, na wysokości 2,5 m rozwidla się w trzy konary (nr rej. 59 ł);
 • dąb szypułkowy o obwodzie 245 cm i wysokości 18 m (nr rejestru 103 ł);
 • dąb szypułkowy o obwodzie 230 cm i wysokości  24 m (nr rejestru 104 ł);
 • dąb szypułkowy o obwodzie 290 cm i wysokości 26 m (nr rej. 105 ł);
 • dąb szypułkowy o obwodzie 300 cm i wysokości 20 m (nr rej. 106 ł);
 • jesion wyniosły o obwodzie 340 cm i wysokości 30 m (nr rej. 108 ł);
 • jesion wyniosły o obwodzie 285 cm i wysokości 30 m (nr rej. 109 ł);
 • dąb szypułkowy o obwodzie 300 cm i wysokości 27 m (nr rej. 110 ł);
 • dąb szypułkowy o obwodzie 350 cm i wysokości 30 m (nr rej. 111 ł);
 • dąb szypułkowy o obwodzie 355 cm i wysokości 27 m (nr rej. 112 ł);
 • olsza czarna o obwodzie 270 cm i wysokości 25 m (nr rej. 114 ł);
 • dąb szypułkowy o obwodzie 380 cm i wysokości 20 m, na wysokości 7 m rozwidla się w dwa konary (nr rej. 115 ł);
 • wiąz o obwodzie 300 cm (nr rej. 148 ł);
 • dąb szypułkowy o obwodzie 370 cm i wysokości 19 m (nr rej. 149 ł);
 • klon zwyczajny oobwodzie 465 i wysokości 23 m (nr rej. 46);


 • aleja, którą tworzą lipy drobnolistne z 45 sztukami drzew o obwodach 108-282 cm i wysokości 18-22 m pomiędzy ul. Pałacową i ul. Czyżewską w Ciechanowcu (nr rej. 116 ł);
 • aleja, którą tworzą lipy drobnolistne z 50 sztukami drzew o obwodach 121-394 cm i wysokości 18-20 m pomiędzy ul. Pałacową i ul. Kozarską w Ciechanowcu (nr rej. 117 ł).

  Uroczysko Ciechanowiec - lasy wokół miast, ostoje zwierząt (oddział 214C).

 Warto wiedzieć

PPKS Dworzec autobusowy, Stacja paliw "Auto-gaz" Henryka Fabisiak, Pogotowie Ratunkowe - Podstacja w Ciechanowcu, Nadleśnictwo Rudka – Leśniczówka, Parafia pw. Najświętszej Marii Panny z Fatimy, cmentarz parafialny, Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka, Spółdzielnia Transportu Wiejskiego, Wytwórnia Mas Bitumicznych "Trakt". Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, Młyn Ciechanowiec - M. Jachimczuk i W. Stanisławski, Zakład produkcyjny "Roldrzew" PPH S. Czarnecki, Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego – T. Fabisiak, Betoniarstwo. Wyrób nagrobków i parapetów - R. Piekutowski, - Zakład usługowy remontowo-budowlany – J. Raźniak, Zakład usług pralniczo - prasowalniczych "Primag" – M. Kiliszek, Zakład remontowo - budowlany - W. Jaroszewski, Zakład naprawy sprzętu AGD i maszyn do szycia - A. Raźniak, Zakład murarsko - tynkarski – M. Moczulski, Zakład murarski – A. Maksimczuk, Zakład mechaniki pojazdowej – J. Piotrowski, Zakład mechaniki pojazdowej – S. Czapiuk, Mechanika pojazdowa – T. Krysiński, Mechanika pojazdowa - A. U. Olszewscy, Zakład instalatorstwa sanitarnego i c.o. – M. Marciniak, Zakład instalatorstwa sanitarnego i c.o. – J. Krasiński, Zakład fryzjerski damsko - męski – A. Ratyńska, Zakład fryzjerski - D. Tymińska, Ośrodek Szkolenia Kierowców "Biały", Ośrodek Szkolenia Kierowców "Auto-Partner", Działalność weterynaryjna – K. Gieros, Gabinet weterynaryjny "TADWET" – T. Kozłowski, Lecznica dla zwierząt – A. Baczewski, Lekarz Weterynarii. K. Kiersnowski, Weterynaria. R. Kozłowski, Prowadzenie Małych Elektrowni Wodnych i Brązownictwo - R. Murawski.

Historia
Ciechanowiec, osiedle i miasto nad rzeką Nurzec, niegdyś w województwie podlaskiem, ziemi drohickiej, o 9 wiorst od ujścia tejże rzeki do Buga, wiorst 168 od Grodna, wiorst 47 od Bielska, wiorst 30 od Drohiczyna, wiorst 63 od Łomży, wiorst 133 od Warszawy, wiorst 14 od Nura, wiorst 56 od Węgrowa odległe. W XV stuleciu przez rodzinę Kiszków (której jedna gałąź od tego później Ciechanowieckiemi się przezwała) założone wraz z rozległemi dobrami ciechanowieckiemi, najprzód do tychże Kiszków, potem do przybyłej z Holandyi (spowinowaconej z niemi przez małżeństwo) rodziny Bremerów a. Bryttmar, których protoplastą w Polsce był Idzi baron Bremer a. Bryttmar, pułkownik wojsk koronnych; potem do Ossolińskich i do Jabłonowskich, a teraz do Ciecierskich należące, rzeką Nurzec rozdzielone na dwie nierówne części, z których miasto Stary Ciechanowiec, na lewym brzegu, od roku 1794 w nowo-wschodnio-pruskiej królewskiej regencyi białostockiej, od roku 1807 (wskutek Tarktatu tylżyckiego) w obwodzie białostockim, powiecie drohickim, a od roku 1843 w guberni grodzieńskiej, powiecie bielskim leżące; osiedle zaś Nowy Ciechanowiec, też od roku 1807, w województwie augustowskiem, w obwodzie (następnie powiecie) tykocińskim, na prawym brzegu leżące, a przed kilku laty, z rozporządzenia rządu, do guberni łomżyńskiej, powiatu mazowieckiego, gminy Klukowo, parafii Kuczyn zaliczone i na osadę zamienione, od podobnież na osadę zamienionego miasteczka Wysokie Mazowieckie, wiorst 21 i od stacji warszawsko-petersburskiej kolei żeaznej Czyżewo 18 wiorst odległe. Nowy Ciechanowiec, osada liczy ludności osób 1042, rzymskich katolików mężczyzn i kobiet razem 331, starozakonnych mężczyzn 316, kobiet 385, razem 711; razem 1042. Ludność w obu Ciechanowcach według wyznań: katolików rzymskich osób 990, katolików greckich (exunitów i Rossyan) 157, protestantów 147, starozakonnych 3168; razem 4462.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom I z roku 1880, s. 677–679)

Ciechanowiec, miasteczko. Miasto założył w połowie w. XV Pietraszko Paszkiewicz Stromiłło zwany Kiszka, marszałek litewski (r. 1483), który nabył te dobra od szwagra swego Gastolda. Zamek zbudowany został w latach 1533-1540 przez Piotra Kiszkę Ciechanowieckiego, kasztelana wileńskiego, a odbudowany przez Mikołaja Kiszkę, wojewodę mścisławskiego (1617-1642) i spalony następnie przez szwedów. Dobra od Ciechanowieckich przeszły do ks. Jabłonowskiej, z kolei Oborskiego wojewody podlaskiego, obecnie Ciecierskich (część w powiecie mazowieckim) i Mazarakich (część w powiecie bielskim guberni grodzieńskiej). Janusz Kiszka założył tu zbór aryański i drukarnię zniesione przez jego syna biskupa wileńskiego.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV cz.II z roku 1902, s. 734)

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl