buy medication online
 
Komitet Monitorujący SPO w Gminie Ciechanowiec Drukuj
15.01.2008.

11 stycznia 2008 roku gościliśmy w naszej gminie członków Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Wizyta związana była z wyjazdowym posiedzeniem na temat: realizacji programu na podstawie wizyt i prezentacji projektów wybranych beneficjentów.
   
Komitet Monitorujący wizytował inwestycje zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego i dotyczące Działań: 1.1 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”, 2.6 „Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem”, 1.5 „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych", 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, 2.4 „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”.
   
Członkowie Komitetu Monitorującego w naszej gminie wizytowali dwa projekty w ramach Działania 2.3: “Modernizacja Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej w Winnie-Poświętnej” oraz “Rewaloryzacja oficyny i wozowni – zabytkowych obiektów w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu”. W Winnie-Poświętnej goście zapoznali się z prezentacją multimedialną przedstawiającą poszczególne etapy realizacji projektu i zwiedzili Ośrodek Animacji Kultury Wiejskiej, natomiast w Muzeum Rolnictwa po obejrzeniu oficyny i zwiedzeniu wystawy w wozowni, zatrzymali się na krótką dyskusję o ciechanowieckich projektach.
   

Komitet Monitorujący SPO w Gminie Ciechanowiec

Komitet Monitorujący SPO w Gminie Ciechanowiec

Komitet Monitorujący SPO w Gminie Ciechanowiec

Komitet Monitorujący SPO w Gminie Ciechanowiec

Komitet Monitorujący SPO w Gminie Ciechanowiec


 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl