buy medication online
 
Akcja "Zbudujmy dom" Drukuj
11.01.2008.

Stowarzyszenie “Rodzina”, Ośrodek Pomocy Społecznej i działające w Ciechanowcu oddziały Caritas podjęły starania o zatrzymanie w naszej społeczności czwórki dzieci: Ani (16 lat), Sebastiana (15 lat), Kasi (11 lat) i Oli (7 lat), których ojciec zmarł w 2002, a matka 6 stycznia tego roku.
   
Aby ustrzec rodzeństwo przed wyrwaniem ze znanego im środowiska, rozdzieleniem i tułaczką po domach dziecka, opieki nad nimi podjęła się osoba niespokrewniona, od lat zaprzyjaźniona z rodziną, a Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu wystąpił do Sądu Rodzinnego o ustanowienie jej rodziną zastępczą. Jednakże potrzeby osieroconych dzieci są większe, powstała więc inicjatywa zapewnienia im wsparcia finansowego i zbudowania domu lub wykupienia mieszkania.
   
Stowarzyszenie “Rodzina” założyło na swoim rachunku subkonto, na którym będą gromadzone pieniądze ze zbiórki publicznej prowadzonej na terenie naszego powiatu (zezwolenie nr 1/2008 Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego). Po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji akcja zostanie rozszerzona na teren całego kraju.
   
W skład komitetu, który będzie sprawował nadzór nad kontem, weszli:
Marian Leszczyński – radny Rady Miejskiej, wiceprezes Stowarzyszenia “Rodzina” (tel. 0 504 297 702),
Jadwiga Porzezińska – sekretarz Stowarzyszenia “Rodzina”,
Marzena Kryńska – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej (tel. 0 506 068 910),
ks. Andrzej Falkowski – opiekun Oddziału Caritas im. św. Rocha przy parafii pw. Trójcy Przenajświętszej.
   
Komitet pragnie podziękować za wsparcie duchowe i finansowe jakiego udzielono dzieciom w czasie mszy św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej - po komisyjnym przeliczeniu okazało się, że zebrano prawie 8 tys. zł. Jest to pierwsza kwota wpłacona na konto.
   
Numer konta, na które można wpłacać pieniądze podamy na stronie internetowej po uzyskaniu zezwolenia na zbiórkę ogólnokrajową. Mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego, którzy zechcą teraz dokonać wpłaty mogą uzyskać informacje o koncie pod podanymi wyżej numerami telefonów.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl