buy medication online
 
XXV Sesja Rady Miejskiej Drukuj
17.02.2009.

W czasie obrad XXV sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwały w sprawach: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2009 r., zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza oraz Systemu Informacji Miejskiej w Ciechanowcu. Po wprowadzeniu poprawek zostały uchwalone zmiany w budżecie na 2009 rok i Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. Nie znalazły uznania w oczach radnych projekty uchwał dotyczące zmian do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu oraz ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.
   
Radni wysłuchali i przyjęli sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu i Komisji Rady w 2008 roku, poznali informacje z realizacji: uchwał, wniosków Rady Miejskiej i wniosków Komisji Rady oraz uznali za niezasadną skargę państwa Niedziółko i zajęli stanowisko w sprawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących spraw wnoszonych przez pana Eugeniusza Miłkowskiego.
   
W swoim wystąpieniu obecna na sesji Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Łapiak, ustosunkowała się m.in. do grudniowego wniosku Rady Miejskiej w Ciechanowcu i wyjaśniła, że wszelkie decyzje w sprawie ciechanowieckiego szpitala zostały wstrzymane w oczekiwaniu na oficjalne stanowisko Rady Miejskiej Ciechanowca. Z inwestycji przewidzianych na drogach powiatowych w naszej gminie, w tym roku będzie realizowana modernizacja drogi Radziszewo-Króle – Pobikry, na którą powiat otrzymał dofinansowanie z ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego).
                  

XXV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej


XXV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl