buy medication online
 
XIII Sesja Rady Miejskiej Drukuj
02.01.2008.

Przyjęciem porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji 31 grudnia rozpoczęła się XIII sesja Rady Miejskiej. Radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z pracy pomiędzy sesjami oraz głosowali nad Uchwałami ujętymi w porządku obrad.
    
Od ostatniej sesji zakończył się remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Radziszewie Sieńczuch – budynek został odebrany oraz zapłacono za wykonane roboty. Zakończyły się szkolenia informatyczne w Urzędzie Miejskim, które miały na celu przygotowanie urzędników do wprowadzenia w Urzędzie, z dniem 1 stycznia 2008 roku, elektronicznego obiegu dokumentów. Do Urzędu Miejskiego wpłynęła propozycja przystąpienia gminy Ciechanowiec do partnerstwa o nazwie „Opowieści z Narwi” promującego rozwój turystyki w województwie podlaskim.
    
Radni podjęli wszystkie zaplanowane na tę sesję uchwały, w tym: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008; Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008; Uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.; Uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację. Radni rozpatrywali również inne sprawy przyjęte w porządku obrad.

               
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl