buy medication online
Inwestycje w 2005 roku Drukuj

 

  • "Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ciechanowcu", w wyniku której wybudowano 1,89 km sieci wodociągowej, 3,38 km kanalizacji sanitarnej i 2,33 km kanalizacji deszczowej. W wyniku tego zadania umożliwiono podłączenie do sieci wodociągowej nowym 42 odbiorcom i wykonano 188 przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Inwestycja obejmowała budowę sieci w ulicach: Mickiewicza, pl. 3 Maja, Kozarska, Akacjowa, Brzozowa, Lipowa, Klonowa, Sosnowa i Świerkowa w Ciechanowcu. Inwestycję sfinansowano w 75% z funduszy strukturalnych (2.051.416 zł) i w 25% ze środków własnych (765.435 zł).
  • "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu". Zadanie zostało realizowane w 2004 r., natomiast finansowe rozliczenie inwestycji nastąpiło w 2005 r. Wartość zadania to kwota 935.541 zł, z tego środki własne gminy to 233.885 zł.
  • "Ostatni etap budowy sieci wodociągowej na obszarach wiejskich Gminy Ciechanowiec", w wyniku, którego wybudowano prawie 32 km sieci wodociągowej i rozdzielczej oraz prawie 7 km przyłączy. W wyniku tego zadania doprowadzono wodę do nowych 206 gospodarstw domowych w miejscowościach: Ciechanowczyk, Dąbczyn, Tworkowice, Wojtkowice Stare, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna, Nowodwory, Bujenka. Inwestycja o wartości 1.640.627 zł była współfinansowana z EFRR w ramach ZPORR. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 75% wartości zadania. Gmina Ciechanowiec została prawie w pełni zwodociągowana.

  • Modernizacja dróg powiatowych - gmina współfinansowała budowę nowej nawierzchni na drogach powiatowych Czaje - Pobikry, ul. Pałacowa w Ciechanowcu oraz chodnik w miejscowości Kozarze.
  • Wyposażono Ochotniczą Straż Pożarną w Pobikrach w samochód ratowniczo-gaśniczy. Na karosację i wyposażenie wydatkowano 120.000 zł, w tym 90 tys. zł dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Związek OSP RP w Białymstoku.
  • Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Łempicach. Zadanie było dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl