buy medication online
Inwestycje w 2008 roku Drukuj

 

Opracowanie dokumentacji

 • „Przebudowa ulicy Kościuszki od ulicy 11 Listopada do ul. Mickiewicza – opracowanie dokumentacji”.
  Została wykonana mapa do celów projektowych i dokumentacja techniczna branży drogowej na przebudowę ul. Kościuszki, Świętojańskiej, ciągu pieszego pomiędzy ul. Kościuszki i placem 3 Maja w Ciechanowcu.

 • „Przebudowa drogi gminnej Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka – opracowanie dokumentacji”.
  Opracowana została mapa do celów projektowych i koncepcja przebiegu drogi wraz z wydzieleniem niezbędnego pasa drogowego do jej realizacji.

 • „Przebudowa drogi we wsi Radziszewo-Sobiechowo – opracowanie dokumentacji”.
  Opracowana została mapa do celów projektowych i dokumentacja techniczna przebudowy drogi.

 • „Przebudowa drogi gminnej we wsi Tworkowice – opracowanie dokumentacji”.
  Opracowana została mapa do celów projektowych i dokumentacja techniczna na przebudowę drogi.

 • „Przebudowa ulicy Jana Pawła II – opracowanie dokumentacji”.
  Opracowana została mapa do celów projektowych i trwa opracowywanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy wraz z placem położonym w sąsiedztwie ulicy z przeznaczeniem na parking.

 • „Przebudowa odcinka drogi gminnej we wsi Koce-Piskuły”.
  Została opracowana mapa do celów projektowych i dokumentacja techniczna dotycząca jej przebudowy.

 • „Przebudowa ulicy Szkolnej z włączeniem do ulicy Kościelnej w Ciechanowcu wraz z budową kolektora tłocznego i przepompowni ścieków”.
  Została poprawiona koncepcja przebiegu ulicy, opracowywano wstępny podział nieruchomości wraz z operatem.

 • „Przebudowa drogi gminnej od wsi Winna-Poświętna do wsi Koce-Basie – opracowanie dokumentacji”.
  Opracowana została mapa do celów projektowych i dokumentacja techniczna na przebudowę drogi.

 • „Przebudowa drogi gminnej we wsi Czaje-Bagno – opracowanie dokumentacji”
  Opracowana została mapa do celów projektowych oraz dokumentacja techniczna przebudowy drogi.

 • „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przebudową nawierzchni ulicy Wierzbowej i Spółdzielczej w Ciechanowcu – opracowanie dokumentacji”.
  Została opracowana mapa do celów projektowych i koncepcja przebiegu ulic i sieci uzbrojenia podziemnego wraz z wydzieleniem pasa drogowego niezbędnego do realizacji przebudowy ulic.

 • „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku byłej Synagogi i budynku kina – opracowanie dokumentacji”.
  W 2008 roku uzyskano wytyczne projektowe Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do marca 2009 roku potrwa opracowanie dokumentacji technicznej.

 • Wydane zostały warunki techniczne przyłączy wodociągowych i opracowano dokumentację techniczną. W drugiej połowie grudnia 2008 r. rozpoczęły się prace związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego do wsi Kosiorki-Kolonia.
 • „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mogilna, Ralkowa, Polna i Uszyńska – opracowanie dokumentacji”.
  Z konieczności doprojektowania dodatkowego odcinka wykonanie zadania zostanie zakończone w marcu 2009 rok.

 • „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowodwory – opracowanie dokumentacji”.
  W 2008 roku zyskano warunki przyłączenia projektowanej sieci oświetlenia ulicznego do istniejącej sieci energetycznej położonej w ograniczeniu wsi Nowodwory i opracowano dokumentację techniczną.

 • „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo-Króle”.
  Uchwalono Plan Odnowy Miejscowości Radziszewo-Króle, opracowana została mapa do celów projektowych i prowadzone są działania mające na celu uregulowanie stanu prawnego terenu, na którym zlokalizowana jest świetlica.


  Inwestycje

 • Przebudowano dwa odcinki gruntowych dróg gminnych we wsi Kozarze, na których wykonano tymczasowe nawierzchnie z płyt drogowych typu MON. Przeprowadzone zostało żwirowanie drogi dojazdowej do wsi Dąbczyn od strony drogi powiatowej Ciechanowiec – Tworkowice oraz żwirowanie innych fragmentów dróg w naszej gminie wymagających naprawienia ich powierzchni. Koszty tej pracy wyniosły ok. 300 tys. zł.

 • Przebudowa drogi gminnej (żwirówka) na odcinku Dąbczyn – granica gminy — koszt inwestycji: 254.387,67 zł.
  W ramach zadania wykonano modernizację odcinka drogi gminnej Nr 108889B Dąbczyn – Pełch na odcinku o łącznej długości 1466mb. Przebudowa obejmowała utwardzenie drogi poprzez wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwy odsączającej i poboczy z kruszywa naturalnego. Przebudowana droga służy jako droga dojazdowa do położonych wzdłuż drogi gruntów rolniczych.

 • Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kozarze –  koszt inwestycji: 99.991,50 zł
  Zakupiono używany samochód ratowniczo-gaśniczy z na pędem 4 × 2, marka VOLVO FL614. Na zakup pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w formie: dotacji – 25.000 zł i pożyczki – 35.000 zł.

 • Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum w Ciechanowcu –  koszt inwestycji: 1.107.933,64 zł
  W ramach zadania wykonano kompleks boisk złożony z boiska do piłki nożnej o wym. 26 m × 56 m o nawierzchni z trawy syntetycznej i boiska do koszykówki i siatkówki o wym. 15,10m × 28,10 m o nawierzchni poliuretanowej. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie: 333.000 zł ze środków Województwa Podlaskiego, 333.000 zł ze środków Wojewody Podlaskiego oraz 333.000 zł ze środków Ministra Sportu i Turystyki.


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl