buy medication online
Inwestycje w 2009 roku Drukuj

 

 • Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu. W 2008 r. zadanie zostało zrealizowane częściowo w zakresie: robót rozbiórkowych, robót ziemnych, fundamentów, ścian zaplecza, zbrojenia całego obiektu, konstrukcji wraz z obudową sali. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 2 700 000 zł, uzyskane dotacje to 850 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ponad 1 242 425 zł z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wkład własny Gminy Ciechanowiec to ok. 640 000 zł na budowę hali i 65 000 na roboty towarzyszące.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mogilna, Ralkowa, Polna i Uszyńska – opracowano dokumentację.
 • Zakup używanego średniego samochodu strażackiego dla OSP w Tworkowicach.
 • Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Koce-Piskuły na odcinku 350 metrów długości. 
 • Wykonanie przyłącza wodociągowego do wsi Kosiorki-Kolonia.
 • Wprowadzenie elementów jednolitego Miejskiego Systemu Informacji. Zamontowano 119 tablic z nazwami ulic oraz 29 tablic kierunkowych do najważniejszych instytucji i atrakcji turystycznych.
 • Przebudowa kolektora sanitarnego i deszczowego w ulicy Wspólnej w Ciechanowcu.
 • Przebudowa ulicy 11 Listopada. Całkowita wartość projektu wyniesie 752 260,48 złotych. Kwota ta obejmuje roboty budowlane, studium wykonalności i nadzór budowlany. Na przebudowę ul. 11 Listopada Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie w kwocie 411 667,59 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa.
 • Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej na terenie wsi Radziszewo-Sobiechowo o długości 756 m - inwestycja w trakcie realizacji.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skórzec. Na przebudowę tej drogi Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2  - inwestycja w trakcie realizacji. 

   
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl