buy medication online
 
XI sesja Rady Miejskiej Drukuj
31.10.2007.

Po rozpoczęciu XI sesji Rady Miejskiej i przegłosowaniu porządku obrad Burmistrz Ciechanowca składając sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami powiedział o podpisaniu ugody z Gminą Żydowską Wyznaniową w Warszawie, ukończeniu remontu drogi w Czajach-Wólce, ostatnich pracach przy drogach w Antoninie i Zadobrzu oraz rozpoczęciu, prowadzonego z pieniędzy zaoszczędzonych w budżecie UM a nie z pieniędzy przeznaczonych na inwestycje gminne, remoncie elewacji i wymianie okien w budynku Urzędu Miejskiego.
   
Przewodnicząca Rady Miejskiej i Burmistrz przedstawili informacje o analizach oświadczeń majątkowych za rok 2006 oraz odczytano informację o analizie oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza przeprowadzonej przez Wojewodę. 

Spośród zgłoszonych kandydatów radni w tajnym glosowaniu ławnikami Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem zostali wybrani: Marek Karolewski, Dorota Agata Koc, Elżbieta Komarowska i Agnieszka Agata Wyszyńska, ławnikami Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Zambrowie: Bożena Sienicka i Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska. 

Radni podjęli także uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie praw użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu, przystąpienia Gminy Ciechanowiec do „Polskiego Projektu 400 Miast”, który realizujebezpłatny program badań w zakresie redukcji ryzyka zawałów serca i udarów mózgu.
   
W czasie sesji rozpatrzono skargi złożone do Rady Miejskiej, przedstawiono sprawozdanie z kontroli gminnych instytucji kulturalnych, jak została ostatnio przeprowadzona przez Komisję Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu Rady Miejskiej, odpowiedziano na interpelacje i zapytania radnych oraz wysłuchano postulatów zgłaszanych przez mieszkańców naszej gminy.

XI sesja Rady Miejskiej

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl