buy medication online
 
Podpisanie ugody z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie Drukuj
26.10.2007.

Po blisko dziesięciu latach rozmów została zawarta ugoda pomiędzy Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie a Gminą i Miastem Ciechanowiec. Podpisanie ugody odbyło się 24 października 2007 roku w Warszawie przed Komisją Regulacyjną do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Gmina Ciechanowiec jest drugą, po Siemiatyczach, gminą województwa podlaskiego jaka uregulowała sprawy sporne z GWŻ w Warszawie.
   
Treść ugody przewiduje przekazanie przez Gminę Ciechanowiec na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie nieruchomości zamiennej położonej w Ciechanowcu na ul. Drohickiej (mleczarnia), objęcie opieką i stałą konserwacją cmentarza żydowskiego przy ul. Sienkiewicza, w ramach której uporządkuje go, wybuduje ogrodzenie wokół oraz podejmować będzie cykliczne prace pielęgnacyjne i porządkowe, ufundowanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej naród żydowski i umieszczenie jej na budynku dawnej synagogi przy ul. Mostowej. W zamian za te działania Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie zrzeka się roszczeń do dwóch nieruchomości położonych w Ciechanowcu przy ul. Mostowej (synagoga i kino), nieruchomości przy ul. Wspólnej (mykwa) oraz wycofuje 9 innych wniosków złożonych przed Komisją Regulacyjną do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich i zrzeka się roszczeń w tym zakresie.

W sprawie 3 wniosków dotyczących cmentarzy żydowskich zostanie wydane odrębne orzeczenie Komisji Regulacyjnej.

Ugodę podpisali pełnomocnik Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Tomasz Puto i Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko a parafowała przedstawicielka Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Jóźwiuk - starszy inspektor wojewódzki ds. wyznaniowych i stowarzyszeń.

Podpisanie ugody z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie

Podpisanie ugody z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie

Podpisanie ugody z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie

Podpisanie ugody z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie

Podpisanie ugody z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie

Podpisanie ugody z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie


 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl