buy medication online
Dane kontaktowe Drukuj


Urząd Miejski w Ciechanowcu
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 11 45; fax. 86 277 10 66
e-mail: info@ciechanowiec.pl

REGON 000527405

nr konta bankowego: 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030
w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu
dla wpłat z zagranicy: IBAN: PL 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030
SWIFT: POLUPLPR

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7.30 do 15.30
czwartek od 8.00 do 16.00
w sobotę i niedzielę nieczynne

Miejski Portal Internetowy
www.ciechanowiec.pl
e-mail: redakcja@ciechanowiec.pl

www.facebook.com/GminaCiechanowiec/


Rada Miejska - Przewodniczący Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w każdy czwartek od 10.00 do 12.00 - piętro I, pok. 17

Burmistrz Ciechanowca - piętro I, pok. 15, tel. 86 277 11 45

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 10.00 do 16.00 (jeżeli czwartek jest dniem wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym).
Pozostali pracownicy przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach pracy Urzędu. 

Sekretarz Gminy - piętro I, pok. 15b, tel.  86 277 11 45 wew. 28

Skarbnik Gminy - piętro I, pok. 20, tel.  862771145 wew. 30

Sekretariat - piętro I, pok.15, tel. 86 277 11 45 wew. 22 info@ciechanowiec.pl


Referat Inwestycji

 • Kierownik - parter, pok. 9, tel.  86 277 11 45 wew. 40
 • Ochrona środowiska - parter, pok. 9, tel.  86 277 11 45 wew. 24
 • Zamówienia publiczne, fundusze unijne - parter, pok. 9, tel.  86 277 11 45 wew. 40
 • Działalność gospodarcza - parter, pok. 2, tel.  86 277 11 45 wew. 31
 • Mienie komunalne - parter, pok. 2, tel.  86 277 11 45 wew. 31
 • Rolnictwo, Leśnictwo - parter, pok. 2, tel.  86 277 11 45 wew. 31
 • Zagospodarowanie przestrzenne - piętro I, pok. 18, tel.  86 277 11 45 wew. 44

Referat Organizacyjny

 • Kierownik - piętro I, pok. 12, tel. 86 277 11 45 wew.16
 • Kadry - piętro I, pok. 12, tel. 86 277 11 45 wew.16
 • Archiwum - piętro I, pok. 11, tel. 86 277 11 45 wew. 19
 • Obsługa Rady Miejskiej - piętro I, pok. 17, tel. 86 277 11 45 wew. 41
 • Biuletyn Informacji Publicznej - piętro I, pok. 12, tel. 86 277 11 45 wew.16
 • Informatyk - piętro I, pok. 11, tel. 86 277 11 45 wew. 32
 • Miejski Portal Internetowy - piętro II, pok. 23, tel. 86 277 11 45 wew. 43
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi - piętro II, pok. 22, tel.  86 277 11 45  wew. 35
 • Ewidencja zabytków - piętro II, pok. 22, tel.  86 277 11 45  wew. 35

Referat Spraw Obywatelskich

 • Kierownik - parter, pok. 6, tel.  86 277 11 45  wew. 29 
 • Ewidencja ludności - parter, pok. 6, tel.  86 277 11 45  wew. 29
 • Sprawy wojskowe, ochrona ppoż. - parter, pok. 6, tel.  86 277 11 45 wew. 29

Referat Finansowy

 • Kierownik - piętro I, pok. 14, tel.  86 277 11 45  wew. 20
 • Wymiar podatkowy - parter, pok. 8, tel.  86 277 11 45  wew. 18
 • Księgowość podatkowa - parter, pok. 8, tel.  86 277 11 45  wew. 18
 • Księgowość budżetowa - piętro I, pok. 19, tel.  86 277 11 45  wew. 14

Urząd Stanu Cywilnego - piętro I, pok.16, tel.  86 277 11 45  wew. 25

Jednostki Organizacyjne Urzędu Miejskiego

Miejska Biblioteka Publiczna tel. 86 277 13 16; lub 86 277 11 45  wew.17

Ośrodek Pomocy Społecznej:

 • Dyrektor - parter, pok. 5, tel. 86 277 12 57; lub 86 277 11 45  wew. 12 (przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00–15.00)
 • Świadczenia socjalne - parter, pok. 4, tel. 86 277 11 45  wew. 27
 • Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny - parter, pok. 4, tel. 86 277 11 45  wew. 27
 • Świadczenia wychowawcze 500 +, 300+, dodatki mieszkaniowe i energetyczne -
  parter, pok. 4, tel. 86 277 11 45  wew. 27
 • Główna księgowa - piętro II, pok. 24, tel. 86 277 11 45  wew. 34

Biuro Zamiejscowe Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem:

 • Geodezja, Budownictwo - parter, pok. 1, tel. 86 277 11 45  wew. 21
 • Komunikacja - parter, pok. 7, tel. 86 277 11 45 wew. 26
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl