buy medication online
 
X Sesja Rady Miejskiej Drukuj
17.09.2007.

13 września, na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyła się X sesja Rady Miejskiej. Jednym z pierwszych punktów obrad było przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, po czym Radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z pracy pomiędzy sesjami.
   
Podczas sprawozdania Burmistrz Ciechanowca poinformował, iż w okresie od ostatniej sesji zakończył się ostatecznie remont budynku Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej w Winnej-Poświętnej, nastąpił odbiór prac i spodziewana jest kontrola z Urzędu Marszałkowskiego, po której budynek zostanie przekazany do użytku. Burmistrz powiadomił również o trwającym remoncie drogi żwirowej z miejscowości Czaje-Wólka do miejscowości Czaje-Bagno. Pozostałe z tej inwestycji środki finansowe przeznaczono na przebudowę drogi gminnej we wsi Zadobrze. Rozstrzygnięty został także przetarg na odcinek drogi w Antoninie. Burmistrz Ciechanowca oznajmił, iż zakończyła się kontrola w Przedsiębiorstwie Robot Komunalnych „FARE” i trwają prace nad nawiązaniem międzygminnego stowarzyszenia w ramach programu „LEADER”. Do współpracy miałyby wejść gminy z powiatu wysokomazowieckiego i bielskiego. W sprawozdaniu z pracy Burmistrza znalazły się również działania podjęte w sprawie zawarcia ugody z Gminą Żydowską, planowanego podziału ulicy Szkolnej i spotkania z projektantami dotyczącego pogłębienia zalewu i przebudowy ośrodka wypoczynkowego.

W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu na dzień 21 października 2007 roku, z ordynacji wyborczej wynika obowiązek utworzenia przez Radę Gminy obwodów głosowania w Szpitalach i Domach Pomocy Społecznej, jeżeli w dniu wyborów przebywać w nich będzie co najmniej 50 wyborców. W gminie Ciechanowiec ten wymóg jest spełniony. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach i Szpitalu w Ciechanowcu została rozpatrzona a następnie przyjęta przez Radę Miejską.

W ostatnim punkcie obrad odczytano pisma skierowane do Rady Miejskiej. „Sprawy różne”, wśród których znalazły się poruszane przez radnych kwestie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej i remontu dróg oraz tematy poruszane przez mieszkańców gminy, zamknęły obrady X sesji Rady Miejskiej.

X Sesja Rady Miejskiej

X Sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl