buy medication online
 
IX Sesja Rady Miejskiej Drukuj
14.08.2007.

Na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, 13 sierpnia 2007 roku, odbyła się IX sesja Rady Miejskiej. Radni po wprowadzeniu zmian w porządku obrad przyjęli protokół z poprzedniej sesji i wysłuchali sprawozdania Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami.
   
Rada Miejska przyjęła uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu, ustalenia jednolitego terminu użytkowania wieczystego, powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników sądowych, wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Uchwalono także uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Radę, oraz powołano zespół do opiniowania kandydatów na ławników sądowych, w skład którego weszli Bogusław Prokopiak, Krystyna Markowska i Sylwia Jacyniewicz.

Pozostałe tematy poruszane na IX sesji to sprawa dzierżawy działki gminnej przez radnego Marka Janiaka i ewentualnych skutków prawnych dla sprawowanej przez niego funkcji, sprawa Szpitala oraz sprawy różne poruszane przez radnych i mieszkańców przysłuchujących się sesji.  

IX Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

 

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl