buy medication online
 
Szkolne mundurki od 1 września Drukuj
13.07.2007.

Inspektor Oświaty przy Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu informuje, że rodzice uczniów, którzy będą uczęszczać w roku szkolnym 2007/2008 do szkół podstawowych od klasy „0” do VI i Gimnazjum od klasy I do III powinni do 25 lipca zgłosić się do dyrektorów szkół celem złożenia wniosków na zapomogę zakupu jednolitego stroju (mundurków szkolnych) i podręczników. Zapomoga przysługuje rodzinie, w której dochód nie przekracza 351 zł netto na jedną osobę miesięcznie.
   
Do wniosku dołączyć należy zaświadczenia o dochodach netto rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, w przypadku posiadania decyzji przyznającej świadczenie - ksero decyzji, oraz zaświadczenia o dochodach z tytułu:

wynagrodzenia ze stosunku pracy (netto)
dochody z prowadzenia działalności gospodarczej
dochody z gospodarstwa rolnego
emerytura/renta/renta strukturalna/renta socjalna (netto)
świadczenia rehabilitacyjne
świadczenia rodzinne:
zasiłek rodzinny
zasiłek pielęgnacyjny
świadczenie pielęgnacyjne
zasiłek dla bezrobotnych
zasiłki z pomocy społecznej
alimenty
dodatek mieszkaniowy
inne dochody (jakie?)
   
Wyżej wymienione dochody należy potwierdzić zaświadczeniami o ich wysokości (zakład pracy, Urząd Skarbowy, KRUS), odcinkami pobranej emerytury/renty, a w przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - zaświadczeniem wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl