buy medication online
 
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu "przyjazną szkołą" Drukuj
02.07.2007.

 Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu „przyjazną szkołą”

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu „przyjazną szkołą” 

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu zakwalifikowało się do projektu "przyjazna szkoła" realizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła", który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Z nadesłanych do Stowarzyszenia 2450 zgłoszeń nasze Gimnazjum zostało wybrane jako jedyna szkoła z powiatu wysokomazowieckiego.
   
"Przyjazna szkoła", jest największym i jedynym ogólnopolskim projektem edukacyjnym w 2007 roku, realizowanym ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki. Przybliżyć szkołę społeczeństwu jako miejsce integracji społecznej, wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą.

Projekt zakłada wdrożenie 315 projektów rozwojowych dla szkół (po jednej szkole na powiat), uwzględniając ich indywidualną lokalną specyfikę. W pierwszym etapie, właściwej realizacji projektu, przeszkolonych zostało 315 nauczycieli opiekunów – tzw. koordynatorów lokalnych. Szkolenia przygotowały nauczycieli do opracowania i wdrożenia programów rozwojowych szkół, zgodnie z założeniami merytorycznymi projektu. Z ramienia naszej szkoły koordynatorem lokalnym projektu rozwojowego Gimnazjum w Ciechanowcu jest p. Marek Wiśniewski, który razem z p. Barbarą Pełszyk napisali własny projekt rozwojowy pod nazwą „Poznaj swoje tradycje” i będą prowadzili dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą gimnazjalną od lipca do końca lutego przyszłego roku z uwzględnieniem stosowania nowoczesnych technologii internetowych i e-learningu w procesie nauki. Projekt zakłada również szeroką współpracę z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu i Towarzystwem Miłośników Ciechanowca. Zarówno na etapie przygotowywania jak i wdrażania programu, prowadzone jest wsparcie doradcze dla nauczycieli. Nad poprawnym przebiegiem projektu, czuwa biuro projektu - znajdujące się w siedzibie Stowarzyszenia w Mysłowicach, 16 Koordynatorów Regionalnych i zespół ekspertów z różnych dziedzin. Nad promocją projektu czuwa Polska Akademia Public Relations - Partner ds. wizerunku i PR Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła".

                                                    

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
w Ciechanowcu


 

 Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu „przyjazną szkołą”

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl