buy medication online
Przedszkole w Ciechanowcu Drukuj

Przedszkole w Ciechanowcu powstało w roku 1947. Placówka mieściła się w kilku miejscach, a od 1988 r. działa w budynku przy ulicy Mickiewicza. Organem prowadzącym jest Rada Miejska w Ciechanowcu, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
 
Praca dydaktyczno-wychowawcza planowana jest zgodnie z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego. Realizowane programy to: ”Program wychowania przedszkolnego” E. Tokarskiej i J. Kopały, „W radości dzieci Bożych” – program do nauki religii, „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej oraz programy autorskie.

Do przedszkola uczęszcza obecnie 100 dzieci w czterech grupach: 3-latków, 4-latków, 4- i 5-latków oraz 5-latków. Dzieci mogą skorzystać z zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu: religii, rytmiki i języka angielskiego. Nauczycielki przedszkola prowadzą dodatkowe zajęcia (dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych) rozwijające uzdolnienia dzieci, w tym: zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne i komputerowe oraz zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W Przedszkolu pracuje logopeda, który prowadzi badania specjalistyczne oraz zajęcia z dziećmi wymagającymi pomocy i zajęcia otwarte dla nauczycieli.

Przedszkole współpracuje z wieloma studiami artystycznymi, które raz w miesiącu wystawiają sztuki teatralne dla dzieci. Także Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika, Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka, Policja, Straż Pożarna, Miejska Biblioteka Publiczna i Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu są stałymi partnerami Przedszkola.

Przedszkolaki uczestniczą w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej i innych imprezach organizowanych na terenie gminy Ciechanowiec i powiatu wysokomazowieckiego a nawet województwa.

Przedszkole
budynek Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika
ul. Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec
tel. 727 793 400
www.przedszkole.ciechanowiec.pl

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl