buy medication online
 
Konferencja przedsiębiorców Drukuj
29.05.2007.

Urząd Miejski zorganizował dla ciechanowieckich przedsiębiorców bezpłatną konferencję z zakresu “Procedury wdrażania, monitorowania i nadzorowania Zasad Systemu HACCP w oparciu o Polskie i Unijne prawo żywnościowe oraz Normę PN/EN ISO 22000:2006”.
   
Wszyscy przedsiębiorcy sektora spożywczego od momentu członkostwa Polski w Unii Europejskiej muszą wdrożyć i stosować Zasady Systemu HACCP (ang. Hazard Analisys and Critical Control Point) - Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych. HACCP oznacza system organizacji działania w firmach mających do czynienia z żywnością, służący zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego tej żywności. System HACCP jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta.

Konferencję i panel ekspertów przeprowadzili pracownicy MGJ Consulting Group wraz z Audytorami Zewnętrznymi HACCP, akredytowanymi w ramach projektu PHARE - przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Danish Technological Institute.

W czasie konferencji omówiono ustawodawstwo żywnościowe Unii Europejskiej i Polski oraz nowelizacje rozporządzeń i ustaw żywnościowych; produkcję, dystrybucję i konfekcjonowanie w ujęciu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; organy administracji rządowej w ramach nadzoru zewnętrznego; uprawnienia i obowiązki ustawodawcze przedsiębiorcy; zasady Systemu HACCP oraz GHP (ang. Good Hygine Practice) - Dobrej Praktyki Higienicznej i GMPGMP (ang. Good Manufacturing Practice) - Dobrej Praktyki Produkcyjnej; normę PN/EN ISO 22000:2006; analizę i fazy wdrażania systemu; procedury, instrukcje, rejestry, arkusze monitorujące i nadzorujące system. 

Konferencję zakończył “panel ekspertów” - sesja pytań i odpowiedzi.  

Konferencja przedsiębiorców

Konferencja przedsiębiorców


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl