buy medication online
 
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest Drukuj
11.05.2007.

10 maja 2007 roku odbyło się spotkanie pracowników Urzędu Miejskiego, nauczycieli i uczniów Technikum Ochrony Środowiska przy ZSOiZ im. J. Iwaszkiewicza. W czasie spotkania omawiano akcję inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, która będzie prowadzona w naszej gminie do końca czerwca.
   
Inwentaryzacja ma na celu jak najdokładniejsze określenie masy materiałów zawierających azbest po to, aby przygotować wystarczającą ilość miejsc do składowania odpadów azbestowych oraz do opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”. Każda gmina zobowiązana jest do przeprowadzenia rzetelnej inwentaryzacji, ponieważ posiadanie takiej dokumentacji jest warunkiem skutecznego ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć zarówno ze środków unijnych, jak też z krajowych funduszy celowych.

W czasie spotkania pani Bożena Wróblewska, która z ramienia Urzędu Miejskiego nadzoruje inwentaryzację, wyjaśniała uczniom czym jest azbest i jakie są zagrożenia z nim związane. Uczniowie, którzy będą członkami komisji przeprowadzającej inwentaryzację, zapoznali się z ankietami, jakie będą wypełniać na podstawie rozmów z właścicielami posesji.

Komisje złożone z uczniów TOŚ w maju i czerwcu odwiedzą każde gospodarstwo w naszej gminie, aby dokonać pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Jednocześnie uczniowie będą zwracać uwagę na nielegalne wysypiska odpadów, jakie występują w naszej gminie.
 
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest


 

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl