buy medication online
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowychw Ciechanowcu Drukuj

Pierwszą szkołą średnią ogólnokształcącą w historii Ciechanowca była Ciechanowiecka Czteroklasowa Szkoła Miejska założona w 1908 roku i istniejąca do 1915 roku, kiedy to w czasie działań wojennych budynek szkoły (tzw. "zameczek") uległ zniszczeniu. Była to szkoła tylko dla chłopców, z językiem wykładowym rosyjskim. Działania zmierzające do reaktywowania szkoły średniej, nie przyniosły rezultatu przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego.

Druga szkoła średnia to Żydowska Szkoła Rzemieślnicza, istniejąca w latach 1910-1915, mieszcząca się w specjalnie wybudowanym gmachu przy ulicy Kościelnej. Także w tej szkole językiem wykładowym był rosyjski i także ona uległa zniszczeniu w czasie działań wojennych w 1915 roku.

Ponowne starania o utworzenie szkoły średniej, podjęte tuż po zakończeniu II wojny światowej przez kierownika szkoły powszechnej Władysława Święcickiego, nauczyciela Michała Palutko, lekarza dr Pawła Olszewskiego, ks. Dziekana Nikodema Kowalewskiego i burmistrza inż. Władysława Woźniackiego, zostały uwieńczone powodzeniem. Po skompletowaniu I i II klasy, już 4 lutego 1945 roku przystąpiono do nauczania w nowo założonym Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym. Burmistrz przekazał na siedzibę szkoły budynek po dawnej Żydowskiej Szkole Rzemieślniczej, w którym szkoła mieściła się do 1972 roku. Już w roku szkolnym 1946/1947 działało pełne, czteroklasowe gimnazjum. W roku 1947 opuściło szkołę osiemnastu, a w 1948 roku dziewiętnastu absolwentów z tzw. "małą maturą".

W 1948 roku, rozporządzeniem Ministra Oświaty szkoła uzyskała nazwę: Szkoła Ogólnokształcąca typu licealnego Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowcu, a po upaństwowieniu w 1949 roku: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Ciechanowcu. W następnych latach systematycznie zwiększa się liczba uczniów w szkole, co prowadziło do poważnych kłopotów lokalowych, które powiększyły się po utworzeniu przy ciechanowieckim liceum Filii II Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Białymstoku, w 1961 roku oraz Filii Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej w Siemiatyczach, w 1971 roku.

Już w 1957 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Liceum, który gromadził środki na rozbudowę szkoły. Jednakże na początku lat 60-tych władze oświatowe wstrzymały tę inicjatywę. Po wybudowaniu w latach 1967-1968 nowego gmachu szkoły podstawowej, przystąpiono do adaptacji starej siedziby na potrzeby liceum. Prace te ukończono 1972 roku i liceum przeniosło się do budynku przy ulicy Szkolnej, a gmach przy ulicy Kościelnej przeznaczono na internat, który też od lat zmagał się z kłopotami lokalowymi. Modernizację tego budynku ukończono w 1977 roku.

Kolejna zmiana następuje w życiu szkoły w 1980 roku, kiedy to powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rolnicza, Zasadnicza Szkoła Elektroniczna i Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa. 2 czerwca 1981 roku szkoła przyjmuje imię Jarosława Iwaszkiewicza i otrzymuje sztandar od Komitetu Fundacji Sztandaru.

W 2001 roku powstały Policealne Studium Informatyczne i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Po zmianach w 2005 roku, w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wchodzą:

Liceum Ogólnokształcące:
         – profil ogólny
         – profil sportowy

Technikum
:
         – technik ochrony środowiska
         – technik informatyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
       – profil ogólny (po gimnazjum)
       – profil ogólny (po ZSZ)

Szkoła Policealna dla Dorosłych:
       – technik administracji
       – technik informatyk
       – technik prac biurowych
       – technik agrobiznesu

12 października 2018 roku Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Branżowa Szkoła I i II stopnia, czyli szkoły wchodzące w skład ZSOiZ w Ciechanowcu, otrzymały imię Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Szkoła dysponuje internatem przy ulicy Kościelnej 5, oferuje szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, sportowych, artystycznych. Wśród propozycji są: chór, aerobik, kluby tańca towarzyskiego, jeździecki i inne. ZSOiZ uczestniczy w programach międzynarodowych: projekcie edukacyjnym PEACE, czyli People's Entusiasm Acting for Cultural Education, działalności szkolnych klubów UNESCO i w projekcie SOKRATES-COMENIUS. W ramach tej działalności nawiązano współpracę ze szkołami: Integrierte Gesamtschule "Willy Brandt" Magdeburg (Niemcy), Zespół Szkół Społecznych nr 1 WSP "Ekola" Wrocław (Polska), Biskupske Gymnasium Bohuslava Balbina Hradec Kralove (Czechy) oraz szkołami z Grodna i Mińska (Białoruś).

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Branżowa Szkoła I i II stopnia
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

ul. Szkolna 8
18-230 Ciechanowiec
www.zsoiz-ciechanowiec.pl
tel./fax.: 86 277 11 34
e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl