Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje
27.11.2015.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że w dniu 30 listopada 2015 r. w związku z zakończeniem prac rozbudowy systemu ostrzegania  i alarmowania ludności województwa podlaskiego oraz weryfikacji sprawności działania systemu, w godz. 10.00-11.00, na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ. U. 2013 poz. 96).

                                

Dyżurny
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Adam Matyszczyk