VIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady "Myśli Jana Pawła II"
04.11.2015.

Logo Olimiady

Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”. W roku szkolnym 2015/2016 tematem przewodnim jest przesłanie Jana Pawła II „Głoście wartość rodziny…” (Jan Paweł II. Rzym, 14.10.2000 r.).

W wychowywaniu bardzo ważne jest wskazywanie wzorców i autorytetów, uczestnictwo w procesie osób i instytucji, które mogą wspomagać kształtowanie postaw i zachowań młodych.  Poszukiwanie, analizowanie, korzystanie z doświadczeń i wskazywanie dorobku już Świętego, Jana Pawła II daje szerokie możliwości uczniom do wszechstronnego rozwoju.   Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw młodego pokolenia poprzez przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II, ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości oraz zachęta do dzielenia się refleksją na temat wartości w życiu młodego człowieka. Olimpiada ma charakter trójstopniowy, kolejne eliminacje konkursowe będą przeprowadzane w terminach:

I stopień (szkolny) 17 grudnia 2015 r.
II stopień (wojewódzki) 22 kwietnia 2016 r.
III stopień (ogólnopolski) 10-11 czerwca 2016 r.

Zachęcamy do promocji olimpiady wśród uczniów, do organizacji w poszczególnych szkołach eliminacji szkolnych. Zapraszamy, do współdziałania z nauczycielami rodziców i przedstawicieli instytucji oraz stowarzyszeń lokalnych, do aktywnego udziału w przygotowaniu etapów szkolnych konkursu. Możliwość budowania w szkole platformy wymiany doświadczeń i wspólne zagospodarowywanie czasu wolnego ucznia to istotne elementy w procesie nauczania i wychowania. 

Koordynatorzy VIII edycji olimpiady:
- Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, ul. Sosnowa 2, 18-230 Ciechanowiec; tel. 86 277 19 26; pani Elżbieta Trzeszczkowska, dyrektor szkoły (etap wojewódzki).
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec; tel. 86 277 11 34; pan Eugeniusz Święcki, dyrektor ZSOiZ (etap ogólnopolski).
 
Zakres tematyczny (doc)

Komitet organizacyjny

Honorowy Patronat
Ks.  Arcybiskup Edward Ozorowski - Metropolita Białostocki
Ks. Biskup Tadeusz Pikus - Biskup Drohiczyński
Ks. Biskup Janusz Stepnowski - Biskup Łomżyński
Ks. Biskup Jerzy Mazur - Biskup Ełcki

Wystąpiono o objęcie honorowym patronatem do Minister Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Wojewody Podlaskiego.

Komitet Główny
Wiesława Ćwiklińska - Wicekurator Oświaty w Białymstoku
Ks. dr Krzysztof Mielnicki - Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
Ks. dr hab. Andrzej Proniewski - Kierownik Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku;
Ks. dr Bogdan Skłodowski - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej
Ks. dr Zbigniew Pyskło - Przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Łomży
Ks. dr Wojciech Kotarski - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Ełku
Bogdan Zieliński - Starosta Wysokomazowiecki            
Mirosław Reczko - Burmistrz Ciechanowca

Organizatorzy VIII edycji
Ks. Biskup Tadeusz Pikus - Biskup Drohiczyński
Wiesława Ćwiklińska - Wicekurator Oświaty
Ks. dr Krzysztof Mielnicki - Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
Bogdan Zieliński - Starosta Wysokomazowiecki            
Mirosław Reczko - Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu         
Elżbieta Trzeszczkowska - Dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu    

Serdecznie zapraszamy w imieniu Komitetu Głównego oraz organizatorów.  

                                                  
Wiesława Ćwiklińska
wicekurator oświaty