Sesja Rady Miejskiej
29.09.2014.


Czterdziesta czwarta sesja Rady Miejskiej poświęcona była podjęciu uchwał w sprawach: zmian w budżecie, odrębnych obwodów głosowania, przystąpienia Gminy Ciechanowiec do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na realizację inwestycji drogowej.

Uchwała o woli udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku Powiatowi Wysokomazowieckiemu dotyczyła kwoty 1 271 441,38 zł na realizację inwestycji drogowej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. Pomoc finansowa dotyczy zadania „Przebudowa ulic w g. Ciechanowiec, w ciągu dróg powiatowych na długości 7,8258 km”, w wyniku którego przebudowane zostaną drogi powiatowe nr: 2107B na odcinku Trzaski - Radziszewo-Sieńczuch (o długości 4,1108 km), 2618B - ulica Pałacowa w Ciechanowcu (0,413 km), 2093B na odcinku Ciechanowiec - Kozarze (0,683 km) i 2617B - ulica Uszyńska w Ciechanowcu (2,619 km).

Radni podjęli też uchwałę o przystąpieniu Gminy Ciechanowiec do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC). Stowarzyszenie to jest pozarządową organizacją non-profit, której członkami zwyczajnymi są miasta i gminy z całej Polski, a członkami wspierającymi firmy prywatne i stowarzyszenia. Od 1994 r. Stowarzyszenie należy do Europejskiej Sieci „Energy Cities” mającej siedzibę w Besançon we Francji. PNEC współpracuje z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej doradzając gminom, jak lepiej wykorzystywać fundusze strukturalne i pomagając znaleźć partnerów do projektów, promując energię odnawialną, innowacyjne technologie i najlepsze rozwiązania proenergetyczne, pokazując, jak efektywnie wykorzystywać energię, ucząc, jak chronić klimat przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju gminy.